Naša práca

Tvorba PR článkov

Klienti: Icopal, Schiedel, Vaillant Group Slovakia, Mapei, Deceuninck atď.
Aktivita: Príprava PR článkov
Obdobie realizácie: počas celého roka
Cieľová skupina: odborná a laická verejnosť

Opis: Na základe predstáv a požiadaviek klienta navrhneme špecifickú a kompletnú stratégiu prípravy PR článkov. Prostredníctvom PR získavajú klienti nových zákazníkov, vzdelávajú verejnosť, poskytujú svoje stanovisko k rôznym témam a problémom a budujú dlhodobé vzťahy s médiami. PR je sústavné premyslené pôsobenie na diferencovanú verejnosť s cieľom vytvárať priaznivý obraz o spoločnosti a jej výrobkoch. Prostredníctvom tvorby PR článkov efektívne oslovujeme cieľové skupiny. PR články sú rýchly a efektívny nástroj budovania spätnej väzby. Ich úlohou je predovšetkým podpora komunikácie produktov spoločnosti a vzbudenie dôvery a záujmu čitateľov o produkt. Tematicky rozdeľujeme tvorbu PR článkov do dvoch segmentov – B2B a B2C. Prostredníctvom B2B článkov poskytujeme o produktoch technicky odbornejšie informácie, ktoré sú dôležité a súčasne zaujímavé pre odbornú verejnosť. Cieľom je poskytnúť dôveryhodné, pravdivé a konkrétne informácie s dôrazom na technické parametre produktu. Vo vzťahu s konečnými zákazníkmi uprednostňujeme tvorbu B2C článkov. Články sú zamerané najmä na výhody produktov, vďaka ktorým sa výrobky stanú pre čitateľov atraktívnymi. Cieľom B2C článkov je predstaviť výrobok, ale zároveň iniciovať priamy záujem oň zo strany spotrebiteľa.

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.