Naša práca

Knauf Insulation Magazine

Klient: Knauf Insulation
Aktivita: časopis KI Magazine
Obdobie realizácie: jún a december 2010
Cieľová skupina: obchodní partneri spoločnosti

Opis: Tvorba firemného časopisu je jednou z foriem firemnej. Pre spoločnosť Knauf Insulation pripravujeme dvakrát do roka časopis KI Magazine, ktorý je určený obchodným partnerom spoločnosti (stavebninám, predajcom a pod.). Koncepcia časopisu je zostavená s ohľadom na cieľovú skupinu, ktorú má KI Magazine osloviť. Tematicky sa zameriava na poskytovanie informácií o technológiách a inováciách v oblasti zatepľovania či o dôležitých udalostiach a novinkách spoločnosti. Súčasťou časopisu sú mediálne prejavy zamerané na podporu vývoja a predaja ekologických zatepľovacích materiálov, informácie o významnom referenčnom objekte spoločnosti Knauf Insulation, ale aj pútavé rozhovory so zástupcami spolupracujúcich firiem. Neoddeliteľnú časť časopisu predstavujú aj čitateľsky pútavo stvárnené informácie. Tvorba KI Magazine zahŕňa prípravu obsahovej náplne, zbieranie podkladov, písanie jednotlivých článkov, ale aj grafické stvárnenie časopisu. Časopis má 20 plnofarebných strán a je distribuovaný medzi vybraných partnerov spoločnosti.

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.