Naša práca

Konferencia FIB

Klient: Slovenský komitét fib
Aktivita: Organizácia dvojdňovej konferencie v Nitre
Obdobie realizácie: 5. – 7. apríla 2011
Cieľová skupina: odborná verejnosť

Opis: Pri príležitosti 3. fib kongresu vo Washingtone a prezentovania záverov a poznatkov z tejto konferencie bola zorganizovaná dvojdňová konferencia v Nitre. Cieľom konferencie bolo sprostredkovať poznatky z kongresu fib a oboznámiť účastníkov s plánom NDS, a. s., o budovaní diaľničných a rýchlostných komunikácií na Slovensku. Akcia zároveň poskytla priestor pre odborné i spoločenské stretnutia širokej domácej aj zahraničnej betonárskej komunity z radov investorov, výrobcov, dodávateľov, projektantov a pracovníkov vedy, výskumu a školstva. Organizácia konferencie spočívala v celkovom organizačnom a technickom zabezpečení podujatia. Okrem vhodného a kapacitne dostatočného výberu miesta konania konferencie v Nitre, bolo nevyhnutnou súčasťou organizácie komplexné technické zabezpečenie konferencie. V rámci dvojdňovej konferencie bolo nutné pripraviť ozvučenie miestnosti, výzdobu, zabezpečiť parkovanie pre účastníkov, občerstvenie, ubytovanie či exkurziu na diaľnicu R1. Prvý deň odbornej konferencie v PKO Nitra vyvrcholil spoločenským večerom, ktorého súčasťou bol raut a hudobný program. Spestrením večera bola ľudová hudba a miestna speváčka. Na akcii nechýbala ani ochutnávka topoľčianskych vín.

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.