Naša práca

Kompletná komunikačná stratégia spoločnosti v oblasti PR

Klient: Vaillant Group Slovakia, s. r. o.
Produkt: Vykurovacia technika
Názov kampane: Kompletná komunikačná stratégia spoločnosti
Obdobie realizácie: január až december 2010

Opis kampane: Pre spoločnosť Vaillant Group Slovakia, s. r. o. zabezpečujeme kompletnú komunikačnú stratégiu. Komunikačnú PR stratégiu sme rozdelili na produktové a firemné PR, ktoré zasahujú stanovené cieľové skupiny, tak, aby sme dostali spoločnosť Vaillant Group Slovakia a jej výrobky do povedomia širokej laickej i odbornej verejnosti.

V rámci produktového PR informujeme médiá, laickú a odbornú verejnosť o novinkách zo sortimentu spoločnosti Vaillant Group Slovakia. Produktovým PR sa snažíme vzdelávať spotrebiteľov, poskytovať im užitočné informácie a aj prostredníctvom vzbudenia emócií vyzdvihnúť prednosti výrobkov Vaillant Group Slovakia. V rámci produktového PR komunikujeme tri základné témy - vykurovanie plynom, význam obnoviteľných zdrojov energie (slnko, tepelné čerpadlá) a podpora kondenzačných kotlov. Jednotlivé témy pokrývame viacerými aktivitami, ako sú tlačové správy, PR články a nezávislé články. Prostredníctvom tlačových správ informujeme novinárov predovšetkým o nových produktoch značiek Protherm a Vaillant. Pri príprave B2C alebo B2B PR článkov sa opierame o poznatky poskytnuté spoločnosťou Vaillant Group Slovakia a dopĺňame ich o názory tzv. opinion leaders z oblasti vykurovania, ktorí dokážu poskytnúť relevantné informácie a zvýšiť pridanú hodnotu článku. Pri príprave nezávislých článkov a ich presadzovaní v médiách zohráva dôležitú úlohu media relations. Zahŕňa prípravu novinársky atraktívnych tém, ich presadzovanie v periodikách a systematickú komunikáciu s novinármi.

Nástroje firemnej komunikácie orientujeme predovšetkým na informovanie médií o chode spoločnosti a jej aktivitách. Pri koncipovaní článkov k danej problematike pomáhali novinárom tiež aktívne zasielané názory a vyjadrenia odborníkov z Vaillant Group Slovakia k témam vykurovania. Súčasťou firemnej komunikácie bola predovšetkým tvorba tlačových správ o významných krokoch spoločnosti, organizácií akcií pre partnerov spoločnosti, jej účasti na konferenciách či investíciách spoločnosti.

Prínos kampane: Informovanie širokého spektra odbornej a laickej verejnosti o výrobkoch a pôsobení spoločnosti Vaillant Group Slovakia na slovenskom trhu. Podpora šírenia osvety o potrebe ekologického a zároveň ekonomického spôsobu vykurovania. Kompletnou komunikačnou stratégiou sa nám podarilo dostať značky Protherm a Vaillant do povedomia verejnosti a zvýšiť ich záujem o kondenzačné kotly, tepelné čerpadlá i solárne systémy. Téma vykurovania a ekologickej prípravy teplej vody sa začala intenzívnejšie spájať práve so spoločnosťou Vaillant Group Slovakia.
 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.