Naša práca

Newsletter spoločnosti Icopal

Client Logo

Klient: Icopal a. s.
Produkt: Novinky Icopal
Názov kampane: Newsletter
Obdobie realizácie: september až december 2009

Opis kampane: Rok 2009 bol pre spoločnosť Icopal významný z hľadiska prínosu nových výrobkov na slovenský trh. Účinným prostriedkom informovania o rozšírení sortimentu smerom k odbornej verejnosti a partnerom spoločnosti je newsletter. Podstatou newsletteru je zverejnenie extraktov niekoľkých článkov so stručnými a pútavými informáciami o produktoch a novinkách spoločnosti Icopal. Súčasťou newsletteru boli tiež nezávislé články, ktorými sme podporili komunikáciu kľúčových slov. Ide o prehľadný a zaujímavý spôsob prezentácie spoločnosti. Prostredníctvom tlačeného newslettera Icopal sa nám podarilo dostať aktuálne informácie o firme a jej produktoch do tých správnych rúk.

Newsletter bol realizovaný v tlačovej forme a stal sa neodmysliteľnou súčasťou prezentácie firmy smerom k obchodným partnerom. V nesletteri formátu A4 s rozsahom štyri strany boli zhrnuté najmä novinky spoločnosti Icopal za rok 2009. Informovali sme o 40. výročí firmy, ale aj o nových výrobkoch na trhu – asfaltovaných pásoch s hrebeňovým profilom, novom penetračnom nátere, komínovom systéme Wulkan či strešných svetlíkoch Awak. Súčasťou neslettera boli tiež články o účinnej ochrane spodných stavieb a spôsobe predchádzania opráv plochých striech. Informačný leták sme doplnili názormi partnerov na nový penetračný náter a práve prebiehajúcu reklamnú kampaň.

Prínos kampane: Newsletter bol účinnou formou prezentácie spoločnosti smerom k obchodným partnerom a súčasne prostriedkom vyzdvihnutia nových produktov na trhu.
 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.