Naša práca

Icopal: Výrobné haly v Dubnici zastrešili mPVC fóliami

Zastrešenie mPVC fóliami nachádza uplatnenie všade tam, kde je potrebné za pomerne krátky čas prinavrátiť funkčnosť plochým strechám priemyselných, administratívnych objektov i bytových domov. Výsledkom je spoľahlivá strecha odolávajúca poveternostným podmienkam i času.

Vie to aj spoločnosť HF NaJUS, a. s., ktorá vlastní výrobné haly v areáli bývalého ZŤS v Dubnici nad Váhom. Na odporúčanie projektanta si investor zvolil zastrešenie mPVC fóliami Monarplan®, ktoré predstavujú rýchle, relatívne lacné a veľmi flexibilné riešenie zastrešenia. „Ide o hydroizolačné mPVC fólie, ktoré sú vysoko kvalitnými materiálmi. Okrem toho, že dokážu dokonale odolávať rôznym poveternostným vplyvom, sa vyznačujú aj jednoduchou a rýchlou aplikáciou  a dlhou životnosťou,“ potvrdil Ing. Jaroslav Vaňo, produktový manažér spoločnosti Icopal a.s.

4. Aplikácia mPVC fólií na strechu (Icopal)_upravené.jpg


Fólie vyrobené na Slovensku
Spomedzi mPVC fólií dostupných na trhu, sú pritom strešné fólie Monarplan® jediné, ktoré sú vyrábané priamo na Slovensku. Svoje dlhoročné skúsenosti z Holandska s ich výrobou odovzdala medzinárodná skupina Icopal svojmu výrobnému závodu v Štúrove. „Fóliové hydroizolačné systémy Monarplan® sú vyrábané na Slovensku a vďaka svojim vlastnostiam umožňujú aplikáciu vo všetkých ročných obdobiach,“ povedal J. Vaňo. Výhodou PVC fólií je ich nízka hmotnosť, ktorá spôsobuje len minimálne zaťaženie nosnej konštrukcie stavby. Sú vhodné všade tam, kde je potrebné zrealizovať jednovrstvový systém hydroizolácie rýchlo, jednoducho a hospodárne. A pokiaľ ide o realizáciu zastrešenia výrobných hál v areáli bývalého ZŤS v Dubnici nad Váhom, ako najvhodnejšie riešenie sa pre investora ukázala nasledovná skladba strechy. „Na pôvodné zastrešenie z trapézových plechov, sme najprv položili parozábranu, tepelnú izoláciu a geotextíliu. Následne sme aplikovali mPVC fóliu Monarplan® FM,“ vysvetlil Marián Hanták, konateľ realizačnej spoločnosti Ekolmont, s.r.o.


Zateplená strecha
Na trapézové plechy položila realizačná firma parozábranu v podobe polyetylénovej fólie, a tiež tepelnú izoláciu. „Polystyrén sme kládli v dvoch vrstvách, aby bolo zabezpečené vzájomné prekrytie spojov a eliminovali sa tepelné mosty. Predtým, než sme aplikovali na strechu samotnú hydroizolačnú mPVC fóliu, sa na polystyrén položila geotextília, ktorá plní funkciu separačnej vrstvy,“ upresnil realizátor M. Hanták. V prípade žiadnej, alebo nevhodne zvolenej separácie, by totiž mohlo dôjsť k reakcii tepelnej izolácie a uvoľňovaných zmäkčovadiel obsiahnutých v mPVC fólii. Výsledkom by bolo poškodenie tepelnej izolácie alebo hydroizolácie, ktoré stratia svoje deklarované vlastnosti. 

1. Nová strecha haly v Dubnici nad Váhom (Icopal)_upravené.jpg


Flexibilná aj pri nízkych teplotách
Skladbu strechy následne uzavrela mPVC fólia. „Fólie Monarplan® sa vyrábajú v niekoľkých modifikáciách a podľa toho ich možno kotviť k pokladu, lepiť alebo priťažiť vymývaným štrkom. Najvhodnejším a najčastejším spôsobom ich aplikácie je práve mechanické kotvenie,“ upresnil Ing. Vaňo. Na strechu výrobných hál spoločnosti HF NaJUS, a. s., sa kotvila hydroizolačná fólia Monarplan® FM. „Tá sa vyznačuje flexibilitou aj pri nízkych teplotách, a vysokou rozmerovou stabilitou. Možno ju jednoducho zvárať a má vysokú pevnosť v ťahu,“ vysvetlil Ing. Vaňo. Hydroizolačné pásy sa medzi sebou v presahoch zvárali horúcim vzduchom a k podkladu sa prichytávali teleskopickými kotvami podľa kotviaceho plánu strechy. „Počas realizácie sme dbali aj na precízne opracovanie detailov a ukončení, pretože na strechách výrobných hál sa nachádzali mnohé svetlíky,“ dodal Hanták. Nové zastrešenie celého objektu trvalo vďaka jednoduchosti pokládky mPVC fólie len veľmi krátky čas.

 

INFOBOX:

Výhody mPVC fólií Monarplan®
optimálny pomer kvality a ceny
výborná zvariteľnosť
vysoká ťahová pevnosť a rozmerová stabilita
minimálna hmotnosť a malé zaťaženie nosnej konštrukcie
jednoduchá a rýchla aplikácia vo všetkých ročných obdobiach

 

O spoločnosti Icopal a. s.

Spoločnosť Icopal, a. s., nadviazala na úspechy štúrovského výrobného závodu JCP Izolácie, a. s. Ten bol známy aj za hranicami Slovenska vďaka vyše 40-ročnej tradícii vo výrobe a obchode s asfaltovými hydroizolačnými a strešnými materiálmi. V roku 2000 sa výrobná prevádzka v Štúrove stala súčasťou skupiny Icopal, ktorá je lídrom vo výrobe hydroizolácií v Európe i vo svete s vyše 160 ročnou minulosťou. Má výrobné závody v Európe a Severnej Amerike, ktoré dodávajú kompletný sortiment výrobkov pre ploché i šikmé strechy, strešné záhrady a spodné stavby. Skupina Icopal sa rozrástla a akvizíciou získala spoločnosť Vedag. Koncern Icopal v súčas

 

Galéria

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.