Naša práca

Vaillant: Solárny systém v športovej hale v Seredi

Ako čo najefektívnejšie vyriešiť prípravu teplej vody a zároveň ušetriť finančné prostriedky? Takúto otázku si položilo vedenie Obchodnej akadémie v Seredi, keď hľadalo riešenie pre svoju športovú halu. V hre bol nielen komfort študentov, ale aj členov mnohých miestnych športových klubov, ktorí obrovský objekt pravidelne využívajú na športové aktivity. Vedenie školy sa rozhodlo pre unikátne riešenie, akým bola inštalácia solárneho systému. 

 
Vyhľadávaná športovými klubmi
Obchodná akadémia na ulici Mládežnícka 158/5 v Seredi sa nachádza v slnečnom regióne na juhu Slovenska. Škola, ktorú navštevuje zhruba 200 študentov, má k dispozícii veľký športový areál zložený z obrovskej športovej haly, menšej telocvične a neďalekej posilňovne. Hala pritom neslúži len študentom z desiatich tried strednej školy. Pre široké možnosti športového vyžitia, zábavy a odpočinku je totiž neustále využívaná športovými klubmi. Patria k nim hádzanári, florbalisti, basketbalisti, hráči futsalu a k dispozícii je aj tenisové ihrisko. Ide o jedinečnú a vyhľadávanú športovú halu, pretože je najväčšou, akú nájdete v Seredi a jej blízkom okolí. Objekt má zastavanú plochu 1 177 m2, pričom výška haly je do 9 m. Hala bola skolaudovaná v roku 1983. 

Obchodná akadémia v Seredi sa nachádza v slnečnom regióne._upravené.jpg

 
Snaha o úsporu energií
Prípravu teplej vody pre športovú halu do júla 2014 zabezpečovala centrálna kotolňa vzdialená 200 metrov od budovy. Cez rozvody vedené pod zemou ku športovej hale však unikalo teplo a dochádzalo k veľkým tepelným stratám. Vedenie Obchodnej akadémie preto hľadalo riešenie, ako sa týmto zbytočným stratám vyhnúť a čo najviac ušetriť. „Pôvodne sme plánovali vyriešiť prípravu teplej vody elektrickým bojlerom umiestneným v objekte. Priemerný počet slnečných dní v našom regióne je veľmi vysoký, a preto nám projektant predostrel ako vhodnejšie riešenie inštaláciu solárneho systému,“ vysvetlila Ing. Iveta Belányiová, riaditeľka Obchodnej akadémie v Seredi. Ako ďalej uviedla,  do projektu následne škola išla s podporou Trnavského samosprávneho kraja. Hlavným prínosom solárneho systému je nielen ochrana životného prostredia vďaka úspore nerastných surovín a obmedzeniu emisií CO2, ale aj omnoho nižšie účty za energie. V projekte sa počítalo s 50 % úsporou celkovej energie potrebnej na prípravu teplej vody. Vychádzalo sa pritom zo skúsenosti, že v športovej hale je počas silnej prevádzky denná spotreba tepla na ohrev vody maximálne 210 kWh pri počte zhruba 100 osôb. 

Na dve bočné steny športovej haly sa nainštalovali solárne kolektory_upravené.jpg

 
Inštalácia solárneho systému
V polovici júla 2014 došlo v Obchodnej akadémii v Seredi k inštalácii solárnej zostavy. Pripojila sa k tej časti existujúcich rozvodov, ktoré sú priamo v priestoroch športovej haly. „Po dohode s výrobcom Vaillant sme sa rozhodli pre inštaláciu solárneho systému so šiestimi solárnymi kolektormi,“ hovorí I. Belányiová. Zostavu tvoria solárne kolektory typu drain-back, solárna stanica, bivalentný zásobník teplej vody a elektrický kotol ako záložný zdroj. Zapojenie a spustenie solárneho systému trvalo zhruba dva týždne. Ide o zostavu značky Vaillant, ktorá je vhodná pre väčšie budovy, či už ide o bytové domy, alebo kancelárske objekty. „Znižuje energetickú náročnosť objektov a svoje uplatnenie nájde nielen vo veľkých objektoch, ale aj v rodinných domoch. Kolektorové pole zvykne mať rozlohu maximálne 30 m2, pričom pre športovú halu v Seredi sme nainštalovali asi 15 m2,“ skonštatoval Ing. Jaroslav Rehuš, produktový manažér spoločnosti Vaillant Group Slovakia. 

 
INFOBOX: Zloženie solárneho systému pre športovú halu v Seredi: 
6 solárnych kolektorov typu drain-back 
solárna stanica auroFLOW plus VPM 15 D
elektrický kotol Vaillant eloBLOCK VE 18
500 l bivalentný zásobník auroSTOR VIH S 500
expanzná nádoba pre zásobník 
cirkulačné čerpadlo
externé medené rúrky (solárne potrubia)

Zostavu tvorí okrem solárnych kolektorov aj solárna stanica, bivalentný zásobník teplej vody a elektrický kotol ako záložný zdroj_upravené.jpg 

Unikátny systém drain-back
Na dve bočné steny športovej haly sa nainštalovalo šesť solárnych kolektorov typu drain-back. „Boli namontované netradične na fasádu. Na jednu stenu objektu sa umiestnili dva a na ďalšiu štyri kolektory s orientáciou na juhozápad. Rozmiestnili sme ich tak, aby sme dosiahli čo najväčší slnečný zisk,“ opísal Rehuš. Tieto kolektory pracujú na unikátnom beztlakovom princípe drain-back, čiže voľnom stečení solárnej kvapaliny naspäť do solárneho výmenníka. Keď solárny systém nie je v činnosti – či už z dôvodu, že nie je potreba odoberať energiu zo slnka, alebo je solárny zisk minimálny, kvapalina stečie z kolektorov do zásobnej nádrže a nedochádza k jej prehrievaniu. „Solárna kvapalina vďaka tomu rýchlo nedegraduje, čím možno zvýšiť životnosť systému a užívateľom znížiť ich náklady. Navyše sa vyhnete problémom s protimrazovou ochranou a prehrievaním kolektorov“, opisuje Rehuš výhody tohto typu kolektorov oproti iným. 

Na jednu stenu objektu sa umiestnili dva a na ďalšiu štyri kolektory s orientáciou na juhozápad_upravené.jpg

 
Príprava teplej vody

Solárne kolektory sú nadimenzované na 80 % z dôvodu nepravidelnej prevádzky, aká býva v športovej hale. Prepojenie kolektorov a solárnej stanice realizátor viedol po fasáde, po vnútornej stene haly a pod stropom chodby do strojovne. Tá bola vybudovaná v dennej miestnosti pre upratovačku. Prívod studenej vody, výstup teplej vody a cirkulačné potrubie sú vedené v existujúcom kanáli a napojené na existujúce rozvody priamo v objekte. Solárny systém pracuje na nasledovnom princípe: Teplo získané v solárnych kolektoroch je v doskovom výmenníku tepla solárnej stanice Vaillant auroFLOW plus VPM 15 D odovzdávané do vykurovacej vody, ktorá v 500 l zásobníkovom ohrievači Vaillant auroSTOR VIH S 500 ohrieva pitnú vodu. Ovládanie prípravy teplej vody sa reguluje reguláciou integrovanou v solárnej stanici. „Ako záložný zdroj, ktorý ohreje vodu v prípade, že je nedostatok slnečného žiarenia, bol osadený elektrokotol Vaillant eloBLOCK VE 18 s výkonom 18 kW,“ dodáva Rehuš. 

 
Praktický, bezúdržbový systém
Predpokladaná návratnosť inštalovaného solárneho systému je do dvoch až piatich rokov, podľa miery spotreby teplej úžitkovej vody v športovej hale. „Za prvý mesiac sa solárnemu systému podarilo ušetriť 641 kWh elektrickej energie, čo je v prepočte zhruba 120 eur,“ poukazuje na výsledky riaditeľka školy I. Belányiová. Pre budovu bol zároveň vypracovaný nový energetický certifikát, pričom príprava teplej vody spadá do kategórie B. Vedenie Obchodnej akadémie do budúcna počíta s prepojením existujúceho zariadenia na prípravu teplej vody aj s blízkym objektom telocvične a posilňovne. „Výhodou je, že ide o bezúdržbový systém. Pri odstavení systému – najmä počas letných prázdnin – nehrozia vysoké stagnačné teploty a prehrievanie systému ako pri klasických solárnych systémoch,“ opísal výhody Rehuš. Solárny systém aj elektrický kotol odporúča kontrolovať vyškoleným technikom raz za rok. Na celý solárny systém bola Obchodnej akadémii v Seredi poskytnutá záruka v trvaní troch rokov.

 

O značke VAILLANT

Firmu Vaillant založil v roku 1874 Johann Vaillant v nemeckom Remscheide. Spoločnosť Vaillant sa postupne stala jedným z najväčších výrobcov vykurovacej techniky v Európe, ktorej sa podarilo počas celej svojej existencie predať viac ako 40 miliónov spotrebičov. Samostatné obchodné zastúpenie spoločnosti na Slovensku vzniklo po rozdelení Československa v roku 1993. V roku 2001 sa spoločnosť Vaillant stala súčasťou skupiny Vaillant Group, ktorá zastrešuje osem významných výrobcov vykurovacích zariadení v Európe, na Slovensku aj výrobcu kotlov Protherm. Značku VAILLANT zastupuje na Slovensku spoločnosť Vaillant Group Slovakia, s.r.o. so sídlom v Skalici. V oblasti predaja a servisu má značka Vaillant vybudovanú sieť 200 zmluvných obchodných firiem po celom Slovensku a spolupracuje s asi 400 vyškolenými servisnými technikmi. Viac informácií o produktoch značky Vaillant získate na www.vaillant.sk.

 

Galéria

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.