Naša práca

Protherm Production: Odštartujte kariéru už počas štúdia na vysokej škole

Kariéra mladého človeka štartuje už počas jeho štúdia na vysokej škole. Platí to dvojnásobne, ak sa zaujíma o prácu v oblasti vývoja. To by potvrdil nejeden personalista, ktorý má denne na stole desiatky CV od absolventov. Ak sa chce študent uplatniť ako vývojár, mal by začať na svojej kariére pracovať už dnes. V hre sú lukratívne posty. 


Technická škola je „in“

Elektronika, informačné a komunikačné technológie, automobilový priemysel či strojárenstvo. To je zoznam najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví súčasnosti. Vývoj sa týka všetkých z nich a práve v týchto odvetviach je na Slovensku celkovo akútny deficit kvalifikovaných ľudí. Súčasný trh potrebuje absolventov technických škôl, ktorí okrem technického a logického myslenia disponujú aj tvorivosťou a organizačnými schopnosťami. „Na našom vývojovom oddelení uprednostňujeme spomedzi uchádzačov o zamestnanie práve tých technického zamerania, a to aj pokiaľ ide o čerstvých absolventov,“ potvrdila Ing. Zuzana Šimonovičová, manažérka pre ľudské zdroje závodu na výrobu kotlov Protherm Production v Skalici. 

Protherm Production_2_upravené.jpg

 

Veľká šanca na kariérny rast

Technológie dnes hýbu svetom a trh dobývajú najmä ich neustále inovácie. A to nehovoríme len o mobiloch, mobilných aplikáciách či počítačoch. Vývoj sa týka aj automobilového priemyslu, domácich spotrebičov či vykurovacej techniky. Ak to zhrnieme, inovovať znamená myslieť dopredu: Predvídať trendy a navrhovať vylepšenia. To sa však nedá ihneď, najmä pokiaľ ide o zložité systémy. Preto by sa mal študent snažiť byť odborníkom pre určitú oblasť vývoja už počas štúdia a sledovať novinky, s ktorými spoločnosti prichádzajú. Na Slovensku si môžu dovoliť vlastný vývoj len top firmy a medzinárodné giganty. Preto ide o oblasť, v ktorej sa môže mladý človek kariérne vyšvihnúť pomerne rýchlo. „Absencia kvalifikovaných odborníkov v oblasti vývoja je skutočne veľmi vysoká. Na Slovensku navyše nie je veľa firiem s vlastným vývojom, preto v danej oblasti existuje pomerne veľká šanca na zaujímavú a perspektívnu pracovnú pozíciu,“ povedala Z. Šimonovičová. 

Vývojoví pracovníci sa podieľajú na navrhovaní a modernizácii vykurovacích zariadení (zdroj_Protherm Production)_upravené.jpg

 

Prax, brigáda, diplomovka

Z odbornej praxe počas štúdia by mal študent vyťažiť maximum. V spoločnosti, kde je na praxi, by mal samostatne pracovať na zadaných projektoch, kreatívne riešiť vzniknuté problémy, podieľať sa čo najaktívnejšie na plnení stanovených úloh v tíme a preukázať snahu stále sa zdokonaľovať. „Veľmi oceňujeme, ak sú absolventi aktívni už počas štúdia. V našej firme považujeme prax za jednu z výhod. Takíto absolventi totiž získajú potrebné skúsenosti a zručnosti skôr ako ich rovesníci. Navyše sú viac pripravení na samostatnú prácu a prevzatie zodpovednosti za plnenie úloh,“ hovorí Šimonovičová. Kariéru môže mladý človek ešte počas štúdia odštartovať aj brigádou, ale len vtedy, ak si ju cielene vyberiete podľa svojho odboru. Ak preukáže šikovnosť, spoločnosť si na neho jednoducho počká. Firma si aj formou brigády môže postupne vychovať kvalifikovaného odborníka. A čo je najdôležitejšie, výsledkom kvalitnej diplomovej práce nemusí byť vždy iba diplom, ale aj pracovná zmluva. A to v prípade, že si tému záverečnej práce študent zadá priamo u potenciálneho zamestnávateľa. Ďalšou možnosťou sú súťaže, ktoré vypisujú veľké spoločnosti v oblasti vývoja. Sú vypísané priamo na webových stránkach spoločností či na sociálnych sieťach. Zapojiť sa do nich znamená ukázať nielen svoju šikovnosť a kreativitu, ale aj otvoriť si možnosti k ďalšej spolupráci. 

Protherm Production_1_upravené.jpg

 

Jazyky a stáže otvárajú dvere

Stáž študenta naučí komunikovať v cudzom jazyku. A nielen to. Vo väčšine prípadov rozhoduje aj o prijatí do zamestnania. Ovládanie viacerých cudzích jazykov ho dokonca môže zlukratívniť na trhu práce. Pre fungovanie v oblasti vývoja je pritom komunikácia v cudzom jazyku nevyhnutná. Napríklad kvôli spolupráci s vývojármi z ostatných spoločností medzinárodného koncernu.  „Pracovníci vývojového oddelenia sú v neustálom kontakte  s dodávateľmi v rámci Európy či spolupracovníkmi a manažérmi z celého koncernu. Pri riešení nadnárodných projektov sú pre nich cesty do zahraničia samozrejmosťou,“ opisuje Zuzana Šimonovičová. Dodáva, že v skalickom závode sa vyrábajú kotly pre trhy v 24 krajinách Európy, Ázie aj Afriky. Mladý človek sa tak vďaka práci vývojára môže dostať do rôznych kútov sveta na krátku alebo dlhodobú stáž. 

 

O spoločnosti Protherm Production

Protherm Production je členom skupiny Vaillant Group, ktorá je popredným výrobcom kotlov značiek Vaillant, Protherm, Saunier Duval, Bulex, DemirDöküm, Glow Worm a Hermann. V skalickom závode sa vyrábajú kotly pre trhy v 24 krajinách Európy, Ázie aj Afriky. 

 

Galéria

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.