Naša práca

Vaillant: Plánujeme novú kotolňu v našom bytovom dome. Na čo by sme si mali dať pozor?

Odborník radí:

ODBORNIK RADI Jan_Petrak.JPG

Ing. Ján Petrák,
produktový manažér Vaillant Group Slovakia, s. r. o.

 
Pri výbere vhodného kotla do bytového domu by vám mal poradiť skúsený odborník. Ten by mal uskutočniť obhliadku budovy a na základe nej vám odporučiť vykurovanie šité na mieru. Výber kotla závisí od naprojektovaných tepelných strát v projekte bytového domu. Najmä u starých bytových domov je však potrebné tepelné straty znovu prepočítať. Zohľadniť tiež treba veľkosť vykurovaného priestoru, koľko osôb v bytovom dome žije a aký typ priestorov je potrebné vykurovať. Dôležitú úlohu pri výbere zohráva fakt, či chcete pomocou kotla riešiť aj dodávku teplej vody. 


Nastavenie podľa aktuálnych potrieb
Existencia vlastnej kotolne v bytovom dome sa dnes ukazuje ako najprijateľnejšia forma dodávky tepla a teplej vody. Nezávislosť bytového domu od centrálneho vykurovania totiž umožňuje vlastníkom bytov ušetriť až 35% nákladov na teplo. Dôvodom je nižšia jednotková cena za teplo oproti teplu z centrálneho zdroja tepla. Vlastníci bytov v bytových domoch uprednostňujú v oblasti vykurovania samostatnosť a jednoznačnosť výšky nákladov na vstupné energie. V popredí je dnes trend flexibilných centralizovaných vykurovacích systémov, ktoré poskytujú vyššiu úroveň výkonov. Súčasťou týchto adaptabilných systémových riešení sú kondenzačné kaskádové kotly. Vyhovujú nielen požiadavkám na účinnosť, pohodlie a komfort, ale aj právnym predpisom týkajúcich sa vykurovania na Slovensku. Obyvatelia paneláku si prostredníctvom kotlov zapojených do kaskády môžu vykurovanie sami regulovať a nastaviť podľa svojich aktuálnych potrieb a požiadaviek. Kotly majú dômyselnú konštrukciu, ktorá umožňuje ich inštaláciu v priestoroch s ťažkým prístupom, aj v bytových domoch s veľkou výškou, bez ohľadu na to, či ide o renovované budovy alebo novostavby. 


Jednoduchá montáž aj údržba
Kaskáda môže byť tvorená niekoľkými kotlami, pričom kotly sa zapínajú a vypínajú v závislosti od aktuálnej potreby tepla. Napríklad pri kotloch ecoTEC plus 80-120 kW môže byť kaskáda namontovaná do jedného radu alebo dvoch radov s kotlami otočenými chrbtom k sebe. Montáž kotlov je pritom nezávislá od nosnosti stien. Kotly sa dajú zapojiť do kaskády s pomocou rámu a hydraulickej konzoly, takže nie je potrebné žiadne vŕtanie alebo pripevňovanie na stenu. Počas kontroly kotlov či poruche jedného z nich netreba vypínať celý systém, pretože servis možno uskutočniť na kotloch aj jednotlivo. V porovnaní s jedným veľkým kotlom tak kaskádové riešenie zaisťuje vyššiu spoľahlivosť a flexibilitu. S pridaním externého zásobníka možno týmito kotlami pohodlne vyriešiť aj požiadavku na dodávku teplej vody.

O značke VAILLANT

Firmu Vaillant založil v roku 1874 Johan Vaillant, Spoločnosť Vaillant sa postupne stala jedným z najväčších výrobcov vykurovacej techniky v Európe, ktorej sa podarilo počas celej svojej existencie predať viac ako 40 miliónov spotrebičov. Samostatné obchodné zastúpenie spoločnosti na Slovensku vzniklo po rozdelení Československa v roku 1993. V roku 2001 sa spoločnosť Vaillant stala súčasťou skupiny Vaillant Group, ktorá zastrešuje osem významných výrobcov vykurovacích zariadení v Európe, na Slovensku aj výrobcu kotlov Protherm. Značku VAILLANT zastupuje na Slovensku spoločnosť Vaillant Group Slovakia, s.r.o. so sídlom v Skalici. V oblasti predaja a servisu má značka Vaillant vybudovanú sieť 200 zmluvných obchodných firiem po celom Slovensku a spolupracuje s asi 400 vyškolenými servisnými technikmi. Viac informácií o produktoch značky Vaillant získate na www.vaillant.sk.


Galéria

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.