Naša práca

Velux: Študentská súťaž Rodinný dom VELUX

Klient: VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
Obdobie realizácie: november 2013 – jún 2014
Cieľová skupina: študenti stredných odborných škôl


Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., aj v roku 2014 realizovala už šiesty ročník súťaže Rodinný dom VELUX pre budúcich stavbárov a projektantov. Koncom júna slávnostne vyhlásila víťazné práce a ocenila najlepšie projekty rodinných domov žiakov stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo z celej Slovenskej republiky. 

Cieľom súťaže Rodinný dom VELUX je podpora budúcich architektov a stavbárov so zameraním na kreatívne návrhy budov, v ktorých predstavujú strešné okná hlavný zdroj prísunu denného svetla do interiéru. Odborná porota ocenila medziročný nárast kvality zaregistrovaných prác, ako aj rôznorodosť prístupov a veľkú dávku kreativity. 

Členovia poroty vybrali tri víťazné projekty a tri projekty so špeciálnym ocenením. Víťazi si domov odniesli finančné odmeny a ostatní zúčastnení študenti aj vecné dary, nové skúsenosti a zážitky z konzultácii názorov s architektmi, ktorí dlhodobo pôsobia v odbore.  

Spoločnosť Key Communications zabezpečila všetky dôležité organizačné práce spojené so súťažou, predovšetkým jej propagáciu smerom k žiadanej cieľovej skupine. Zorganizovala a technicky zabezpečila slávnostné vyhlásenie v reštaurácii na západnej terase Bratislavského hradu.

 

Galéria

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.