Naša práca

Protherm Production: Komunikačná stratégia na rok 2013

Klient: Protherm Production
Aktivita: Komunikačná stratégia na rok 2013
Obdobie realizácie: v priebehu roka 2013


Opis aktivity: 
Firma Protherm Production je výrobným závodom na výrobu kotlov, ktorá sa v dôsledku náboru nových zamestnancov, rozhodla zvýšiť povedomie o firme prostredníctvom celoročnej komunikačnej stratégie. Medzi hlavné ciele komunikácie v roku 2013 patrilo budovanie pozitívneho imidžu spoločnosti Protherm Production či prezentovanie výhod zamestnania v tomto závode. Podporili sme tiež komunikáciu o vlastnom vývojovom centre v spoločnosti Protherm Production, ktoré je v rámci slovenského priemyslu jedinečné. Prostredníctvom pripravených mediálnych výstupov sme sa snažili zároveň vyzdvihnúť strojársky priemysel v očiach mladých ľudí a študentov. Propagovali sme výhody a benefity, ktoré práca v Protherm Production prináša, a prečo je spoločnosť dobrým a spoľahlivým zamestnávateľom. Komplexnosť komunikačnej stratégie na rok 2013 dopĺňala aj prezentácia úspechov spoločnosti interným zamestnancom firmy prostredníctvom firemného newsletteru. Podarilo sa nám tiež naštartovať aktivity firmy v rámci spoločenskej zodpovednosti firmy. S niekoľkými dobrovoľníkmi zo závodu sme v priestoroch zariadenia pre seniorov v Skalici postavili petangové ihrisko. 

 
Prínos aktivity: Komunikačná stratégia na rok 2013 pomohla prezentovať spoločnosť Protherm Production nielen ako stabilného zamestnávateľa v regióne, ale aj ako firmu, ktorá prináša zaujímavé zamestnanie mladým ľuďom i odborníkom z praxe s množstvom benefitov a je zároveň spoločensky zodpovednou organizáciou. Zároveň sa nám podarilo vybudovať pozitívny imidž o spoločnosti u širokej laickej i odbornej verejnosti. 

 

Galéria

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.