Naša práca

Najlepší rezidenčný developer 2012

Súťaž: Najlepší rezidenčný developer 2012
Realizácia: január – máj 2013

Pilotný ročník súťaže Najlepší rezidenčný developer 2012 v kategórii rodinné domy a v kategórii pozemky vyhlásil časopis Reality SK a realitný portál www.reality.sk pod záštitou hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy Ing. arch. Ingrid Konrad. Odborným garantom súťaže bola Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS). Key Communications, ako iniciátor súťaže, zastrešila mediálne partnerstvá a propagáciu súťaže smerom k odbornej i širokej verejnosti.

Ambíciou súťaže Najlepší rezidenčný developer SR je zviditeľniť hodnotné počiny developerov v oblasti rezidenčnej výstavby na Slovensku. Cieľom je povzbudiť diskusiu o dôležitosti urbanistického hľadiska pri plánovaní a posudzovaní kvality projektov v oblasti pozemkov a rodinných domov. Zároveň súťaž má zviditeľniť vývoj špecifickej oblasti developmentu pozemkových projektov a rodinných domov. 

Do súťaže sa mohli prihlásiť projekty z oblasti rezidenčnej výstavby z celého Slovenska. V prvom ročníku vyhlásili dve kategórie: rodinné domy a pozemky. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodla odborná porota. 

Najlepšími rezidenčnými developermi Slovenskej republiky za rok 2012 sa stali developeri projektov Mladé Čunovo v kategórii pozemky a Slnečnice v kategórii rodinné domy. 

sutaz_tag.jpg

  

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.