Naša práca

Icopal

 

Klient: Icopal
Produkt: Štvrťročný monitoring
Obdobie realizácie: 4x do roka

Opis produktu: Pre klienta zabezpečujeme prehľadný štvrťročný monitoring, ktorý stanovuje kvantitatívnu mieru mediálnych výstupov na danú tému. Klient má možnosť získať nielen nepretržité informácie o svojom mediálnom postavení, ale aj informácie o konkurencii, resp. problematike, ktorá sa úzko dotýka jeho činnosti. Spoločnosť tak získa verný mediálny obraz o sebe i prostredí, v ktorom má aktívne komunikovať. Analýza mediálnych výstupov pomáha dlhodobo, ale aj operatívne organizácii orientovať sa vo verejnej mienke a situácii spoločnosti. Zároveň je nesporne významným nástrojom na vyhodnocovanie účinnosti komunikačných programov a získanie prehľadu o jednotlivých témach. Súčasťou dokumentu je zoznam sledovaných mediálnych výstupov.

 Prínos produktu: Kritéria kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy mediálnych výstupov sú nastavené tak, aby klientovi ponúkli čo najplastickejšiu predstavu o jeho pozícii, pozícii konkurencie a širšej problematiky zadanej kľúčovými slovami v médiách. Štvrťročná analýza si kladie za cieľ zhodnotiť výsledky mediálnej komunikácie, charakterizovať príležitosti, ale aj úskalia mediálneho prostredia, do ktorého by mala smerovať ďalšia komunikácia. 

 

Galéria

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.