Naša práca

Inoutic: Súťaž o terasu snov Twinson

Klient: Inoutic / Deceuninck
Obdobie realizácie: 17. septembra 2012 do 15. októbra 2012
Cieľová skupina: široká verejnosť s rodinným domom alebo rekreačnou chatou


Online súťaž o terasu Twinson O-Terrace+ na portáli www.mojdom.sk mala za cieľ vyzvať čitateľov najnavštevovanejšieho portálu so zameraním na bývanie a stavebníctvo zapojiť sa do súťaže formou zodpovedania šiestich anketových otázok. Otázky boli formulované tak, aby záujemcovia boli motivovaní hľadať odpovede buď na webovej stránke spoločnosti alebo v špecializovaných PR článkoch, ktoré vychádzali v čase priebehu súťaže na www.mojdom.sk.

Ciele súťaže:
•    zvýšenie návštevnosti stránok www.inoutic.sk
•    získanie nových zákazníkov
•    zvýšenie povedomia laickej verejnosti o značke Twinson

Výsledkom súťaže bolo 1400 respondentov, vysoká návštevnosť webu www.inoutic.sk s dlhým časom zotrvania čitateľov na stránke.

Inoutic_terasa_snov_upravené.jpg

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.