Keyslužby

Platená publicita

Zabezpečíme profesionálne spracovanie informácie, zorganizujeme publicistickú reláciu, ktorú médiá otvorene označia za reklamu. Nakúpime priestor a dohliadneme na bezchybné spracovanie mediálneho výstupu.

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.