Keyslužby

Mediálny tréning

Našim klientom ponúkame možnosť individuálnych mediálnych tréningov s profesionálmi z oblasti mediálnej komunikácie. Príprava na vystupovanie pred novinármi z prostredia tlačových a elektronických médií a zvládanie krízovej komunikácie prebieha interaktívnym študijným systémom, ktorý sa zameriava na korekciu nedostatkov nielen vo verbálnom, ale aj neverbálnom prejave klienta.

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.