Keyslužby

Krízová komunikácia

V prípade požiadavky vypracujeme stratégiu krízovej komunikácie. Pre našich klientov vo svojej dennej agende zabezpečujeme kroky na predchádzanie krízy. V prípade hrozby komunikačnej krízy, prichádzame okamžite s návrhmi riešenia.

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.