Keyslužby

Monitoring a analýza médií

Na operatívnej báze zabezpečíme monitoring vytipovaných alebo všetkých médií na konkrétnu tému, problematiku, výskyt osoby v médiách v presne ohraničenom alebo neobmedzenom čase. Monitoring je efektívnym nástrojom vyhodnocovania úspešnosti externej komunikácie spoločnosti. Na základe vyhodnotenia mediálnych výstupov navrhujeme stratégiu ďalšieho postupu.sollicitudin a enim.

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.