Keyslužby

Media Relations

Client Logo

Dobré vzťahy s médiami sú kľúčové pre budovanie pozitívnej reputácie spoločnosti. Našou ambíciou je, aby sa klient stal dôveryhodným partnerom pre predstaviteľov médií. V rámci media relations podnikáme kroky pre naplnenie tohto cieľa.

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.