Keyslužby

Tlačová konferencia

Client Logo

Zabezpečíme zorganizovanie kompletnej tlačovej konferencie na ľubovoľnú tému a za ľubovoľným účelom klienta. Ide o organizačné, obsahové, ale aj technické zabezpečenie tlačovej konferencie. Okrem zabezpečenia miesta konania tlačovej konferencie, cateringu, profesionálneho vedenia tlačovej konferencie, ozvučenia, nahrávania tlačovej konferencie, zabezpečí spoločnosť prípravu a spracovanie tlačových materiálov, oslovenie relevantných médií a zabezpečenie ich účasti na tlačovej konferencii. Samozrejmosťou je monitoring priebehu konferencie, účasti a následných mediálnych výstupov, ktoré agentúra kriticky zhodnotí a odporučí ďalší postup.

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.