Aktuality

2011-10-26

Európski realitní investori sa stále zameriavajú na kľúčové investície, ochota akceptovať riziko je nižšia v porovnaní so zvyškom sveta

Iba 43 % európskych investorov hlási zvýšenie ochoty riskovať od začiatku roka 2011. Na globálnej úrovni je to 46 % a 64 % v Kanade, kde investori hlásia najväčší nárast ochoty riskovať

Bratislava, 26. 10. 2011 – Medzinárodná realitno-konzultačná spoločnosť Colliers International zverejnila výsledky prieskumu s názvom „Global Investor Sentiment Survey“. Respondentmi tejto štúdie boli realitní investori z každého regiónu sveta. Prieskum sa zameral na ich ochotu akceptovať riziko, optimizmus, kľúčové obavy a odhad trhových cyklov.

V Európe uviedlo 64 % opýtaných investorov, že vo väčšej miere hľadali cesty ako rozšíriť vlastníctvo nehnuteľností. Napriek tomu, ponuka dostupných nehnuteľností stále vzbudzuje obavy. Až 49 % respondentov uvádza, že ponuka nehnuteľností na predaj zostáva hlavnou prekážkou na expanziu. Viac ako 54 % investorov konštatuje, že sa zameriava na nehnuteľnosti s cieľovou vnútornou mierou návratnosti (IRR) od 5 do 10 %. Ochota akceptovať riziko sa nezvýšila od začiatku roka u 57 % investorov. Niet sa čo čudovať, že tí, ktorí pomýšľajú na expanziu sa zameriavajú na istotu.

Celosvetovo uviedlo okolo 71% respondentov, že s väčšou pravdepodobnosťou uvažovali nad expanziou. Rovnako ako v Európe bola najväčšia obava globálnych investorov, či je na trhu dostatok nehnuteľností na predaj, ktoré by im umožnili naplniť ich expanzné plány.

„Vzhľadom na pokračujúcu averziu k riziku a nedávne investičné trendy v Európe, aj naďalej cítime silný záujem investorov o získanie kancelárskych priestorov v Londýne a Paríži, tento záujem nasledujú nemecké maloobchodné nehnuteľnosti a kancelárie v Hamburgu,“ povedal Ewen Hill, riaditeľ medzinárodných investícií Colliers International vo Veľkej Británii.

Náklady na financovanie realitných investícií neukázali žiadne známky zlepšenia, 41 % európskych investorov hlási reálny nárast finančných nákladov a 44 % tvrdí, že nedošlo k žiadnej zmene. Oproti tomu, 68 % opýtaných investorov v Kanade uviedlo, že sa náklady na dlh znížili.

Pokiaľ ide o trhový cyklus, najväčšia časť európskych respondentov (40 %) uviedla, že dopyt rastie a požadované nájomné sa začína zvyšovať. So súčasným zameraním investorov na nehnuteľnosti v najlepších lokalitách v prvotriednom štandarde a s najvyšším nájomným, je pravdepodobné, že výsledky sú do istej miery skreslené a neodrážajú v plnej miere skôr temný výhľad pre väčšinu sekundárneho trhu.

Pri pohľade do budúcnosti, takmer dve tretiny európskych respondentov uviedli, že očakávajú, že sa trhový cyklus zlepší v priebehu 12 mesiacov. Ako už bolo povedané, investori nie sú príliš optimistickí v oblasti rastu nájomného. Pričom dve tretiny usudzujú, že nájomné nebude schopné predstihnúť infláciu v nasledujúcich piatich rokoch. Toto je v kontraste s výhľadmi v Austrálii a na Novom Zélande, kde investori veria, že nájmy predstihnú infláciu v rovnakom časovom období.

Pri pohľade na atraktivitu nehnuteľností ako investície v porovnaní spred desiatich rokov uviedla väčšina európskych investorov (62 %), že jej príťažlivosť sa nezvýšila. Zmeny v rozvrhnutí pracovných schém na kancelárskom trhu a rast on-line maloobchodu mali nepriaznivý vplyv na nízku kvalitu nehnuteľností na sekundárnych trhoch, ktoré sú už zastarané.

Nehnuteľnosti ako investíciu podporuje skutočnosť, že množstvo respondentov vyslovilo názor, že oveľa lepšia transparentnosť vo vykazovaní návratnosti urobila nehnuteľnosti viac atraktívnymi, Táto oblasť sa zatraktívnila najmä pre inštitúcie, ktoré majú teraz možnosť porovnávať oveľa spoľahlivejšie túto návratnosť s inými triedami aktív.

Prieskum „Global Investor Sentiment Survey bol vedený oddelením prieskumu Colliers International v spolupráci s odborníkmi z divízie globálnych investičných služieb Colliers International. Prieskum bol realizovaný v prvých dvoch augustových týždňoch roku 2011. Komplexná, 40-stranová správa je k dispozícii na www.colliers.com/globalinvestment.

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.