Aktuality

2012-01-17

Hodnotu administratívnych budov zvyšuje certifikát LEED

Nižšie prevádzkové náklady, kvalitné pracovné prostredie či vyššie predajné ceny sú základnými pozitívami LEED certifikácie.

Bratislava, 17. 01. 2012 – Certifikát LEED určený pre budovy postavené v súlade s princípmi trvalo udržateľného stavebníctva možno získať už aj na Slovensku. Medzinárodná realitno-konzultačná spoločnosť Colliers International ponúka ako jedna z mála slovenských spoločností služby akreditovaného poradcu v oblasti LEED certifikácie.

„Slovenskí developeri si začínajú uvedomovať, že zelené budovy prinášajú v porovnaní s bežnými budovami nielen možnosť vyššieho mesačného nájmu, ale aj vyššiu obsadenosť, dlhšie nájomné zmluvy, dlhodobo nízke prevádzkové náklady, lepší mix nájomcov a dlhšiu životnosť. Čo ich robí atraktívnejšími pre kúpu inštitucionálnymi investormi,” vyratúva výhody zelených budov Martin Malovec, jeden z mála odborníkov akreditovaných pre LEED certifikáciu na Slovensku.

LEED certifikát zvyšuje investičnú hodnotu certifikovanej budovy, preto sa o zelené projekty čoraz viac zaujímajú aj globálne spoločnosti na Slovensku. Americký LEED patrí k najrozšírenejším certifikačným systémom na svete. Na škále 100 bodov v 6 základných kategóriách môžu budovy získať hodnotenie v štyroch úrovniach: certifikovaný, strieborný, zlatý a platinový. K certifikácii budovy možno pristúpiť v ľubovoľnej fáze projektovania či výstavby, avšak optimálne je o nej uvažovať ešte pred začiatkom stavby. „Body môže budova získať za zníženie spotreby energie na vykurovanie, progresívne technológie čistenia vody, využitie akreditovaného odborníka LEED v procese prípravy, ale aj za výber vhodného pozemku s dobrým dopravným napojením,“ upozorňuje M. Malovec.

Zelené budovy sú vizitkou zodpovedného prístupu k ochrane životného prostredia. Prevádzkové náklady v certifikovanej budove sú v porovnaní s bežnými kancelárskymi budovami nižšie, čo prenajímateľovi umožňuje zvýšiť nájomné o 8 % až 10 %. „Nájomca zelenej budovy však v konečnom dôsledku neplatí viac. Šetrí totiž na prevádzkových nákladoch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou výslednej ceny za prenájom,“ zdôrazňuje Ermanno Boeris, riaditeľ poradenskej spoločnosti Colliers. Jednou z výhod budov s LEED certifikátom je z pohľadu prenajímateľov aj možnosť zvýšenia predajnej ceny o 16 %.

LEED certifikácia prináša výhody nielen prenajímateľom, ale aj nájomcom zelených budov. Použité stavebné materiály zvyšujú kvalitu certifikovanej stavby a prispievajú ku kvalitnejšiemu pracovnému prostrediu. Certifikované budovy sú vyhľadávané aj pre optimálnu mikroklímu v interiéri. „Pravidelný prísun čerstvého vzduchu, dostatočne presvetlené miestnosti, bicyklové stojiská s hygienickým zariadením, ale aj dostatok zelene sú faktory, ktoré vplývajú na príjemný pocit zamestnancov a prejavujú sa aj ich zvýšeným pracovným výkonom,“ dopĺňa M. Malovec. Budovy s LEED certifikátom poskytujú nájomcom výhody aj v oblasti znížených nákladov na energiu a zlepšovania celkového imidžu spoločnosti.

Prvým projektom na Slovensku, ktorý sa uchádza o certifikáciu LEED je kancelárska budova BBC 1 Plus v Bratislave.

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.