Aktuality

2011-11-16

Vyhlásili laureáta Ceny Dušana Jurkoviča

/Bratislava, 16. novembra 2011/ Cena Dušana Jurkoviča tento rok poputuje do Banskej Bystrice. Architekti Branislav Hovorka, Štefan Moravčík a Martin Paulíny ju dostali za dielo centrála firmy Phoenix Zeppelin v Banskej Bystrici-Kráľovej.

Meno laureáta spoznala odborná i široká verejnosť počas slávnostného odovzdávania Ceny Dušana Jurkoviča dňa 15. novembra 2011 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Medzinárodná odborná porota vybrala tohtoročného laureáta Ceny Dušana Jurkoviča spomedzi piatich nominovaných diel. „Cena s takou tradíciou ako je Cena Dušana Jurkoviča v Čechách nie je. Aj preto som bol poctený, že som mohol byť súčasťou udeľovania Ceny Dušana Jurkoviča za rok 2011. Výber nominácií i laureáta bol dramatický a plný zvratov. Napriek rozličným pohľadom a preferenciám členov poroty sme nakoniec našli spoločnú reč a rozhodli sme o nomináciách i laureátovi,“ hovorí Jaroslav Wertig, predseda poroty.

Nominované diela

 1. OTIO – dom pri fare, Nitra-Drážovce
  Autor architektonického riešenia: Sebastian Nagy
  Foto: Patrik Safko
   
 2. Centrála firmy PHOENIX ZEPPELIN, Banská Bystrica
  (laureát Ceny Dušana Jurkoviča 2011)
  Autori architektonického riešenia: Branislav Hovorka, Štefan Moravčík, Martin Paulíny
  Foto: Branislav Hovorka
   
 3. Bytová vila POMARANČ, Bratislava
  Autori architektonického riešenia: Michal Vršanský, Vladimír Vršanský
  Foto: Michal Vršanský
   
 4. AVELANE Clinic, Nitra
  Autori architektonického riešenia: Martin Bajtek, Matúš Konček, Martin Matunák, Ľuboš Poláček
  Foto: Martin Matunák
   
 5. Rekonštrukcia Starej radnice, Bratislava
  Autori architektonického riešenia: Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka, Ivan Masár, Ondrej Strýček
  Foto: Ctibor Bachratý

Laureáti Ceny Dušana Jurkoviča 2011

Trojica architektov Branislav Hovorka, Štefan Moravčík, Martin Paulíny prijala Cenu Dušana Jurkoviča s nadšením. „Získať ocenenie je vždy príjemné. Žiadnu stavbu však nenavrhujeme kvôli tomu, aby sme nejakú cenu získali. Podstatné je, aby stavba fungovala a spĺňala našu predstavu a naše nároky na jej estetické stvárnenie. Cena je pre nás len bonus,“ dodáva Branislav Hovorka. Martin Paulíny si pochvaľuje najmä otvorenosť investora: „Investor nám dal pri návrhu stavby maximálnu dôveru. Len vďaka tomu, že nám dôveroval, to dopadlo tak dobre. Keďže s investorom spolupracujeme už dlhšie, nemuseli sme sa pri práci zdržiavať riešením nejakých prevádzkových vzťahov. Mali sme o to viac času na zdokonaľovanie našich predstáv o konečnom stvárnení projektu.“

Výstava všetkých prihlásených diel uchádzajúcich sa o Cenu Dušana Jurkoviča 2011 bude prístupná pre verejnosť od 15. 11. až do 10. 12. 2011 v Galérii architektúry SAS na Panskej ulici 15 v Bratislave.

Výročné ceny Spolku architektov Slovenska za rok 2011

Okrem Ceny Dušana Jurkoviča za najlepšiu architektonickú realizáciu udelil Spolok architektov Slovenska počas slávnostného večera aj Cenu Emila Belluša za celoživotné dielo a Cenu prof. Kusého za písanie o architektúre a jej popularizáciu.

CENA PROF. EMILA BELLUŠA za celoživotné dielo bude tento rok udelená in memoriam profesorovi Rastislavovi Janákovi (1942-2002), ktorý pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení. Patril k najvýraznejším osobnostiam slovenskej interiérovej tvorby, so svojím tvorivým kolektívom získal množstvo ocenení (o.i. dvakrát Cenu Dušana Jurkoviča). Najvýznamnejšie realizácie: II. vybavovacia hala bratislavského letiska; interiéry kina Tatra, interiéry Zichyho paláca v Bratislave; interiéry VÚB banky na Gorkého ul. v Bratislave; hudobná predajňa - Hummelov dom na Klobučníckej ul. v Bratislave.

CENA PROF. MARTINA KUSÉHO za vedecké bádanie a popularizáciu architektúry má tento rok dvoch laureátov. Dana Bořutová ju dostane za vynikajúcu monografiu „Architekt Dušan Samuel Jurkovič“ ktorú vydal Slovart v roku 2009. Igor Thurzo je ocenený za celoživotnú dokumentačno-publikačnú, osvetovú a aktivistickú činnosť v oblasti ochrany ľudovej architektúry, industriálnych pamiatok a regionálnej histórie a tiež za konzistentné občianske postoje.

Viac informácii o Cene Dušana Jurkoviča nájdete na www.narodnacenadusanajurkovica.sk

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.