Aktuality

2015-03-30

Icopal: Na školení predviedli aplikáciu inovovaných materiálov

/Bratislava, 30. marca 2015/ V stavebníctve sa v súčasnosti dostáva do popredia ruka v ruke s kvalitou materiálov aj úspora času a energií, a tým šetrenie peňazí i životného prostredia. Spoločnosť Icopal a. s. neustále hľadá, ako by mohla tieto benefity ponúknuť zákazníkom. Na trh preto priniesla viaceré inovované materiály. Realizátorov s nimi oboznámila na 21. ročníku školenia pre zvýšenie kvalifikácie pokrývačských firiem.

Na teoreticko-praktickom seminári sa 26. februára v Nitre – Dražovciach stretlo zhruba 150 účastníkov. „Oboznámili sme ich so širokým portfóliom našich inovovaných materiálov a systémov z oblasti hydroizolácií. Sme zameraní na inovácie v širokom rozsahu a neustále hľadáme nové možnosti šetrenia energií,“ povedal Ing. Rastislav Šmehyl, obchodný riaditeľ spoločnosti Icopal a. s. 


Šetria čas aj peniaze
Asfaltované pásy novej generácie, mPVC fólie pre ploché strechy a príslušenstvo pre ich izoláciu, ľahké asfaltové krytiny pre šikmé strechy i inovované hydroizolačné pásy do spodných stavieb. To je len zlomok z portfólia spoločnosti Icopal, ktorý firma predstavila na školení. Pokrývačov produktoví manažéri oboznámili s inovovanými modifikovanými asfaltovanými pásmi so špeciálnou profiláciou spodných povrchov, s názvom Speed Profile® SBS a Speed Syntan® SBS. „Vďaka technológii Speed Profile® SBS majú pásy hrebeňový profil spodného povrchu, ktorý umožňuje rýchlejšie a rovnomernejšie roztavenie asfaltovej hmoty. Umožňuje to skrátiť čas aplikácie, pokryje sa totiž väčšia plocha v kratšom čase a s nižšou spotrebou plynu,“ vysvetlil Ing. Jaroslav Vaňo, produktový manažér Icopal a. s. Spoločnosť predstavila aj novú technológiu pokládky Speed Syntan® SBS s tepelnou aktiváciou, ktorá znamená prevrat v pokládke asfaltovaných pásov na plochých strechách. „Umožňuje o 60 % rýchlejšiu aplikáciu v porovnaní so štandardnými asfaltovanými pásmi, plus viac ako 50 % úsporu plynu, a tým šetrenie energie,“ dodal J. Vaňo. Nasledovala praktická ukážka ako rekonštruovať strechu s týmito asfaltovanými pásmi.


Novinky v oblasti hydroizolácie
Novinkou z oblasti hydroizolácií, ktorú tento rok spoločnosť predstavila na školení, bol asfaltovaný pás FUNDAMENT 4,0 Speed Profile® SBS. Ten je určený na zhotovenie kvalitných zvislých aj vodorovných izolácií základových konštrukcií. „Má hrúbku viac ako 4 mm, je vysoko odolný voči mechanickému poškodeniu a ochráni stavbu aj proti radónu. V súčasnosti je pritom nutné hovoriť o kvalite hydroizolácií pre spodné stavby kvôli jej podceňovaniu, v dôsledku čoho dochádza k veľkým škodám na majetku,“ skonštatoval Ing. Vaňo. Aplikačný technik následne predviedol hydroizoláciu základovej dosky s asfaltovaným pásom Fundament 4,0 Speed Profile® SBS. V skupine Icopal však napredujú aj inovácie týkajúce sa strešných mPVC a FPO fólií. Ide o riešenie odrazivosti ich povrchov. Cieľom je znižovanie povrchových teplôt plochých striech a zabránenie prehrievaniu strešných plášťov budov, čím sa znižuje spotreba energií na klimatizáciu. Umožňujú to aj strešné mPVC fólie Monarplan vyrábané na Slovensku. Predstavujú rýchle, relatívne lacné a veľmi flexibilné riešenie zastrešenia a  ich jednoduchá a rýchla aplikácia je možná vo všetkých ročných obdobiach. V súčasnosti narastá ich využitie  na zastrešenie bytových domov, priemyselných i administratívnych budov. Ing. Jaroslav Vaňo počas prednášky prítomných upozornil na chyby, ktoré najčastejšie vznikajú pri aplikácii týchto fólií. Zároveň vysvetlili, že ich možno k pokladu kotviť, lepiť alebo priťažiť vymývaným štrkom. Najvhodnejší a najčastejší spôsob aplikácie je práve mechanické kotvenie. Na fotkách z praxe potom poukázal na najčastejšie pochybenia, akých sa dopúšťajú realizačné firmy. Ide napríklad o nevykonanie sondy a ťahovej skúšky na streche, o použitie nedostatočného počtu kotviacich prvkov či nesprávne umiestnenie kotiev na mPVC fólii.

 

Rady aj praktické ukážky
Pokrývači zároveň mohli prostredníctvom praktickej ukážky pozorovať čistú a ľahkú pokládku mPVC fólie. Aplikačný technik im predviedol ako aplikovať fóliu Monarplan na priemyselnú plochú strechu z trapézového plechu so zateplením. Ukázal im nielen správne kotvenie, ale aj teplovzdušné zváranie fólie v miestach jej presahov. Súčasťou ukážok bolo aj riešenie detailu – vnútorného kúta a vonkajšieho rohu atiky – pri fóliových strechách s použitím fólie Monarplan. Prítomní pokrývači a izolatéri si mohli prácu s jednotlivými produktmi vyskúšať aj sami. Oboznámili sa aj s novým príslušenstvom pre ploché strechy ako je tekutá hydroizolácia na opracovanie detailov a prestupov SIPLAST ELASTIC Speed PUR či s asfaltovou krytinou ICOPAL 3D pre šikmé strechy. Na záver si každý účastník odborného školenia odniesol osvedčenie o jeho absolvovaní.

 

O spoločnosti Icopal a. s.

Spoločnosť Icopal, a. s., nadviazala na úspechy štúrovského výrobného závodu JCP Izolácie, a. s. Ten bol známy aj za hranicami Slovenska vďaka vyše 40-ročnej tradícii vo výrobe a obchode s asfaltovými hydroizolačnými a strešnými materiálmi. V júli roku 2000 sa výrobná prevádzka v Štúrove stala súčasťou skupiny Icopal, ktorá je lídrom vo výrobe hydroizolácií v Európe i vo svete s vyše 160 ročnou minulosťou. Má výrobné závody v Európe a Severnej Amerike, ktoré dodávajú kompletný sortiment výrobkov pre ploché i šikmé strechy, strešné záhrady a spodné stavby. Skupina Icopal sa rozrástla a akvizíciou získala spoločnosť Vedag. Koncern Icopal v súčasnosti zastrešuje obe

 

 

 

Galéria

 

 

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.