Aktuality

2015-06-23

Colliers International sa stala nezávislou verejne obchodovanou spoločnosťou

Spoločnosť Colliers sa strategicky profiluje ako vedúca globálna verejne obchodovaná firma v oblasti komerčných nehnuteľností, pôsobiaca v 67-ich krajinách

/TORONTO a SEATTLE, 23. jún 2015/  Colliers International Group Inc. (Nasdaq: CIGI) (TSX: CIG) a FirstService Corporation (Nasdaq: FSV) (TSX: FSV) oznámili dokončenie ich rozdelenia na dve nezávislé verejné akciové spoločnosti – Colliers International Group Inc. („Colliers“) a novú spoločnosť FirstService Corporation („FirstService“). S akciami spoločnosti Colliers sa začalo obchodovať na burze NASDAQ Stock Market („NASDAQ“) pod symbolom CIGI a na Torontskej burze („TSX“) pod symbolom CIG. Toto rozdelenie spoločností umožnilo profilovať spoločnosť Colliers ako jednu z vedúcich verejne obchodovaných firiem v oblasti komerčných nehnuteľností vo svete.

„Toto rozdelenie je rozhodujúcou a veľmi starostlivo zváženou súčasťou našej rastovej stratégie. Má za cieľ posilniť našu viditeľnosť medzi investormi a klientmi a urýchliť evolúciu spoločnosti Colliers na kľúčových trhoch a v dôležitých oblastiach služieb po celom svete,“ povedal Jay Hennick, výkonný predseda, výkonný riaditeľ (CEO) a najväčší akcionár spoločnosti Colliers. „Spoločnosť Colliers sa rozvíjala ako súčasť spoločnosti FirstService; jej príjmy narástli z približne 200 mil. USD v roku 2004 na 1,6 mld. USD v roku 2014 vďaka výnimočnému riadiacemu tímu, zdravo realizovanej rastovej stratégii a disciplinovanému prístupu k vytváraniu hodnoty pre akcionárov. Pridaná viditeľnosť a flexibilita, ktorá prichádza s týmto rozdelením, bude ďalej zlepšovať reputáciu spoločnosti Colliers ako jednej z vedúcich poradenských firiem pre klientov v širokom spektre typov nehnuteľností a služieb v oblasti komerčných nehnuteľností po celom svete,“ dodal.

Tento krok umožňuje spoločnosti Colliers viac flexibility pri sledovaní rozmanitých príležitostí pre rast, vrátane akvizícií a diverzifikácie portfólia služieb – s výhľadom zvýšenia globálnej hodnoty služieb pre klientov a akcionárov. Ako jedna z najrýchlejšie rastúcich firiem v oblasti komerčných nehnuteľností za posledné desaťročie, spoločnosť Colliers teraz bude mať tiež sústredenú kapitálovú štruktúru s významným vlastníctvom zvnútra. Vďaka tomu môže hrať otvorenú „čistú hru“ v oblasti globálnych komerčných realitných služieb, ktorú možno jednoducho chápať, vyhodnocovať a porovnávať s konkurentmi na kapitálovom trhu.

„Našou misiou je etablovať spoločnosť Colliers ako globálnu firmu, ktorá najlepšie slúži potrebám dnešných realitných klientov,“ povedal Jay Hennick. „Aby sme úspešne podporili ďalšiu fázu tejto misie, budeme naďalej budovať našu globálnu platformu v oblasti profesionálnych služieb a vyhľadávať príležitosti na diverzifikáciu príjmových tokov. Budeme pritom dbať na to, aby história našich výnimočných služieb bola vždy v popredí. Konsolidácia je realitou odvetvia komerčných nehnuteľností. Spoločnosť Colliers bude naďalej priekopníkom, ktorý buduje na svojej preukázanej histórii rastu a silnej bilancii. Zameriavať sa bude na budovanie podnikavej a dynamickej globálnej organizácie poskytujúcej služby v oblasti komerčných nehnuteľností, ktorá bude dlhodobým prínosom pre klientov, profesionálnych poradcov a akcionárov,“ doplnil.

„S vysokou likviditou, miernym zadlžením a novozriadeným päťročným revolvingovým úverom vo výške 525 mil. USD, spoločnosť Colliers má finančné prostriedky na podporu pokračujúcich investícií do jej vyváženej rastovej stratégie zameranej na vnútorný rast, cielené najímanie špičkových odborníkov a rozvážne akvizície tak, ako sme to často robili v minulosti,“ povedal John Friedrichsen, finančný riaditeľ (CFO) spoločnosti Colliers. „Po dokončení rozdelenia, môžeme zamerať naše úsilie na realizáciu našej rastovej stratégie. S podporou našej skúsenej správnej rady sa budeme snažiť zabezpečiť to, aby spoločnosť Colliers fungovala s najvyššími štandardmi, ktoré sa očakávajú od verejne obchodovaných spoločnosti,“ dodal.

Akcionári budú mať istotu silného vnútorného vlastníctva a kontinuity riadenia, na ktoré sú zvyknutí. Najväčší akcionár, Jay Hennick, pokračuje vo svojej vedúcej úlohe ako výkonný predseda, ale už aj ako výkonný riaditeľ (CEO), zatiaľ čo John Friedrichsen slúži ako finančný riaditeľ (CFO) a Elias Mulamoottil bude pôsobiť ako globálny vedúci oddelenia fúzií a akvizícií. Dylan Taylor, ktorý bol doteraz prevádzkovým riaditeľom (COO) a dohliadal na výkonný tím na prevádzkach spoločnosti Colliers nastupuje tiež na pozíciu globálneho prezidenta.

 

O Colliers International Group Inc.

Colliers International Group Inc. (Nasdaq:CIGI) (TSX:CIG) je globálnym lídrom v oblasti komerčných realitných služieb s 16 300 odborníkmi operujúcimi vo viac ako 502 pobočkách v 63 krajinách. Colliers poskytuje, vďaka svojmu zameraniu na kultúru podnikania a významnému vlastníctvu zvnútra, kompletný sortiment služieb pre užívateľov a vlastníkov nehnuteľností a investorov do nehnuteľností po celom svete. Nasledujúce služby poskytuje na expertnej úrovni: sprostredkovanie, globálne korporátne riešenia, investičný predaj a kapitálne trhy, projektový manažment a riešenie pracovísk, správa nehnuteľností a aktív, poradenstvo, ohodnocovanie a oceňovanie nehnuteľností a prieskum trhu na mieru. Colliers International bola za desať po sebe nasledujúcich rokov zaradená medzi top 100 outsourcingových spoločností podľa International Association of Outsourcing Professionals' Global Outsourcing. Je to viac ako, akákoľvek iná spoločnosť v oblasti komerčných nehnuteľností.

 

Sledujte nás na www.colliers.com alebo na sociálnej sieti LinkedIn.

 

Pre viac informácií kontaktujte:
Katarína Dudáková
Key Communications, PR consultant
Telefón: +421 910 967 741
Email: katarina.dudakova@keycommunications.sk

 

 

 

 

 

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.