Aktuality

2015-06-17

Združenie EPS SR: Izolácia z polystyrénu v lete bráni prehrievaniu interiéru

/Nitra, 17. jún 2015/ Zatepľovanie si bežní užívatelia spájajú predovšetkým s nižšími nákladmi na vykurovanie počas zimnej sezóny. Kvalitne zrealizované zateplenie je však neoceniteľné aj v letných horúčavách. 

Zateplenie expandovaným polystyrénom (EPS) patrí vďaka výhodnému pomeru ceny a vlastností dlhodobo medzi najpopulárnejšie spôsoby zateplenia. Spoľahlivo chráni budovu pred chladom i teplom. Pri vhodne navrhnutej hrúbke izolantu a kvalitne zrealizovanej montáži sa okamžite znížia náklady na vykurovanie, resp. chladenie. Bývanie sa tak stáva komfortnejším a zdravším.


Stop prehrievaniu interiéru
Bežní užívatelia často riešia prehrievanie interiéru pomocou klimatizácie. Odborníci sa však zhodujú, že klimatizácia by sa mala využívať len krátkodobo na prevetranie miestnosti. Zo zdravotného hľadiska je dôležité, aby teplotný rozdiel medzi vonkajšou teplotou a interiérom nebol vyšší ako 7°C (u detí len 5°C). „Príjemnú mikroklímu bez nutnosti dlhodobo používať klimatizáciu možno zabezpečiť zateplením stavby využitím EPS a v kombinácii s predokennými tieniacim prvkami. Tieto opatrenia zabezpečia, že sa teplo nedostane dnu a interiér sa nebude prehrievať. Sprievodným efektom je aj úspora energie na chladenie miestností,“ hovorí Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.


Ako to funguje?
Ak je dom alebo byt orientovaný na južnú alebo západnú stranu, pôsobením slnečných lúčov počas celého dňa, dôjde k zahrievaniu obvodových stien. V závislosti od tepelnej vodivosti stavebného materiálu, z ktorého sú obvodové steny vyhotovené, sa teplo postupne prenáša až do interiéru. Čím neskôr prepustí stena teplo dovnútra, tým lepšie. Ideálny stav je, keď ho neprepustí až do večera. Večer sa vonkajší vzduch prirodzene ochladí a tok tepla sa otočí smerom von. Teplo ide vždy do chladu. Polystyrén je výborný tepelnoizolačný materiál, ktorý zabraňuje teplu preniknúť do obvodovej konštrukcie a napomáha tak udržiavať vnútri príjemnú teplotu.

V prípade rodinných domov nestačí zatepliť iba obvodové steny, ale aj strechu. Na zateplenie obytného podkrovia je mimoriadne vhodný biely aj sivý polystyrén, ktorý sa veľmi jednoducho aplikuje a významne zabraňuje prehrievaniu podstrešného priestoru. 


Na hrúbke záleží
V súčasnosti sa priemerná hrúbka polystyrénu na zateplenie pohybuje v rozmedzí 10 až 13 cm. Tieto hrúbky sú však z hľadiska novej normy (STN 730 540 – 2:2013) nedostatočné. Odborníci odporúčajú zateplenie polystyrénom s minimálnou hrúbkou na úrovni 15 cm. „S ohľadom na energetické požiadavky domov reagujúce na pravdepodobný vývoj investičných nákladov a cien energie v najbližších desiatich rokoch je nákladovo optimálna hrúbka tepelnej izolácie približne 20 cm. Závisí to však od toho, aká je skutočná tepelno-technická kvalita pôvodnej stavebnej konštrukcie,“ dopĺňa Ing. Marta Strapková. Zvýšením hrúbky tepelnej izolácie z EPS sa výrazne zlepšia tepelnoizolačné parametre budovy, maximalizujú sa úspory energie a vytvorí sa aj kvalitnejšie vnútorné prostredie.

 

Združenie EPS SR

Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku je dobrovoľným a nezávislým združením členov, ktorých podnikateľské aktivity pokrývajú celý komplex problematiky spätej s výrobou, projektovaním a montážou zateplenia pomocou EPS. Vzniklo v roku 2005 s cieľom podporovať rozvoj dopytu po EPS, participovať na tvorbe noriem a legislatívnych opatrení, kontrolovať a zvyšovať kvalitu výrobkov z EPS, poskytovať konzultácie v oblasti spracovania a montáže výrobkov z EPS a podieľať sa na úsporách energie.

Združenie EPS SR má 12 členov, vrátane zástupcu Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org). Členovia združenia pokrývajú približne 65 % slovenského trhu s expandovaným polystyrénom. Členmi združenia sú výrobcovia EPS dosiek a ďalšie spoločnosti a odborníci z oblasti EPS, ktorí pôsobia v  Slovenskej a Českej republike. Združenie úzko spolupracuje s príbuznými profesijnými organizáciami, školami, výskumnými pracoviskami, štátnymi inštitúciami a s mnohými odborníkmi z rôznych oborov. Združenie EPS SR je taktiež členom EUMEPS – Európskeho združenia výrobcov EPS. (www.eumeps.org). 

 

Kontakt pre médiá
Zuzana Božeková
Key Communications, s. r. o.
mobil: +421 948 636 393

 

Galéria

 

 

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.