Aktuality

2015-06-10

Združenie EPS SR oslávilo 10. výročie

/Nitra, 10. jún 2015/ Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS) si pripomenulo 10. výročie svojho založenia. Súčasní členovia si spolu s predstaviteľmi spolupracujúcich organizácií pripomenuli najdôležitejšie míľniky v živote združenia.

Predstavitelia Združenia EPS využili príležitosť 28. valného zhromaždenia v Hoteli Chopok v srdci Demänovskej doliny na oslavu 10. výročia svojho založenia. „Naše združenie už desať rokov vyvíja rôznorodé aktivity vo viacerých záujmových oblastiach. Našim cieľom je, aby sa expandovaný polystyrén stal prioritným materiálom pre účely zabezpečovania dlhodobo udržateľných a efektívnych riešení v stavebníctve. Pred nami naďalej stoja mnohé výzvy, veríme však, že sa nám ich v nasledujúcom období podarí zdolať,“ hovorí Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

Počas slávnostného rokovania sa slova ujal aj Ing. Jozef Sáraz, čestný predseda Združenia EPS, ktorý stál aj pri jeho založení. Vo svojom príhovore zaspomínal nielen na okolnosti, ktoré viedli k jeho vzniku. Vyzdvihol tiež prínos v podobe spolupráce so Sdružením EPS ČR a EUMEPS (Európske zduženie výrobcov EPS).

Na záver slávnostného rokovania sa predsedníčka Združenia EPS poďakovala všetkým členom, aj spolupracujúcim organizáciám, ktoré umožnili riadne fungovanie a rozvoj združenia. Predstaviteľom spolupracujúcich organizácií sa odovzdali pamätné listy pri príležitosti 10. výročia. Večer napokon pokračoval v neformálnom duchu v country štýle.

 

Združenie EPS SR

Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku je dobrovoľným a nezávislým združením členov, ktorých podnikateľské aktivity pokrývajú celý komplex problematiky spätej s výrobou, projektovaním a montážou zateplenia pomocou EPS. Vzniklo v roku 2005 s cieľom podporovať rozvoj dopytu po EPS, participovať na tvorbe noriem a legislatívnych opatrení, kontrolovať a zvyšovať kvalitu výrobkov z EPS, poskytovať konzultácie v oblasti spracovania a montáže výrobkov z EPS a podieľať sa na úsporách energie.

Združenie EPS SR má 12 členov, vrátane zástupcu Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org). Členovia združenia pokrývajú približne 65 % slovenského trhu s expandovaným polystyrénom. Členmi združenia sú výrobcovia EPS dosiek a ďalšie spoločnosti a odborníci z oblasti EPS, ktorí pôsobia v  Slovenskej a Českej republike. Združenie úzko spolupracuje s príbuznými profesijnými organizáciami, školami, výskumnými pracoviskami, štátnymi inštitúciami a s mnohými odborníkmi z rôznych oborov. Združenie EPS SR je taktiež členom EUMEPS – Európskeho združenia výrobcov EPS. (www.eumeps.org). 

 

V prípade otázok kontaktujte:
Zuzana Božeková,
Key Communications, s. r. o.
Mobil: +421 948 636 393,
zuzana.bozekova@keycommunications.sk

 

Galéria

 

 

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.