Aktuality

2015-03-25

Wienerberger fórum 2015: odpovede na aktuálne otázky z oblasti stavebníctva

/Zlaté Moravce, 25. marca 2015/ Počas troch termínov sa v Prešove, Žiline a Bratislave stretlo viac ako 600 profesionálov (projektantov, architektov, realizátorov, ako aj ďalších odborníkov z oblasti stavebníctva).

1_upravené1.jpg

Konferencia Wienerberger fórum je vyhľadávaná pre aktuálnosť a rozmanitosť tém, ako aj pre otvorený prístup prednášajúcich, ktorí sa neboja odpovedať aj na citlivé otázky. Tematická skladba tohto ročníka sa odvíjala najmä od otázok, ktoré organizátor – spoločnosť Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o. – pravidelne dostáva nielen od koncových zákazníkov, ale aj od zástupcov odbornej verejnosti. Jednotlivé prednášky boli bohato ilustrované ukážkami správnych aj nesprávnych riešení konštrukčných detailov. 

Príjemným spestrením programu bol moderátor Roman Bomboš, známy z vysielania RTVS, ktorý spolu s prednášajúcimi zrekapituloval obsah jednotlivých prednášok. „Wienerberger Fórum je platforma, ktorá umožňuje konfrontovať stavebnú teóriu s realizačnou praxou. Z minuloročných skúseností a individuálnych rozhovorov vieme, že účastníci si mimoriadne cenia práve otvorenú odbornú diskusiu,“ zdôraznil Ing. Gabriel Szöllösi, odborný garant Wienerberger fóra 2015.

2_upravené1.jpg


Na rovinu o tehlách plnených minerálnou vlnou
Každú novinku sprevádza po uvedení na trh množstvo rôznych otázok. Nie je to inak ani v prípade tehál Porotherm T Profi plnených minerálnou vlnou. V prvej prednáške hovoril Ing. Hynek Stančík PhD. na trému Čo všetko dokážu tehly plnené minerálnou vlnou. Prednáška poskytla prehľad všetkých skúšok, ktorými tieto tehly prešli pred uvedením na trh. Najčastejšie sa opakujú otázky typu: Ako sa správajú tehly Porotherm T Profi pri kontakte s vodou? Preto sa výrobca rozhodol uskutočniť skúšky, ktoré by na túto otázku poskytli relevantné odpovede. Ing. Gabriel Szöllösi predstavil výsledky týchto skúšok, pričom poukázal na spoľahlivosť spojenia páleného tehliarskeho črepu s minerálnou vlnou: „Skúšky ukázali, že minerálna vlna v tehlách Porotherm T Profi, ktoré prišli do kontaktu s vodou v rôznej forme a v rôznej miere, v priebehu niekoľkých týždňov vyschne. Počas skúšok sa opäť potvrdilo, že keramická tvarovka je spoľahlivou ochranou minerálnej vlny aj proti vode.“ 

Firemný statik Ing. Ivo Petrášek vyzdvihol pri tehlách Porotherm T Profi spôsob, akým riešia tradičnú dilemu: tepelno-technické vlastnosti konštrukcie verzus statické požiadavky. Prvý blok prednášok uzavrela praktická ukážka murovania z tehál plnených minerálnou vlnou na penu Porotherm Profi Dryfix extra. V druhom bloku technický poradca Ing. Ivan Vozárik upozornil na dôležitosť správneho návrhu a zhotovenia medzibytových deliacich stien z tehál Porotherm AKU.

Na príprave tohtoročného podujatia sa spolupodieľala aj spoločnosť Tondach. Špeciálny hosť Ing. Eva Hellerová, súdna znalkyňa v odbore strechy a strešné plášte, predstavila zásady návrhu funkčnej šikmej strechy s keramickou strešnou krytinou. Záver patril opäť firemnému statikovi Ing. Petráškovi. Na príklade bytového domu v Prahe ilustroval zvyšujúci sa záujem developerov rezidenčných projektov o využitie tehál pri výstavbe viacpodlažných bytových domov a to aj bez železobetónového skeletu. 


Viac informácií nájdete na www.wienerberger.sk


V prípade otázok kontaktujte:
Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o.
Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce
Infolinka: 0850 111 283
Telefón: +421 37 640 90 61

 

 

 

 

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.