Aktuality

2014-11-03

Študentská súťaž Rodinný dom VELUX v znamení noviniek

/Bratislava, 3. novembra 2014/ Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., vyhlasuje siedmy ročník obľúbenej súťaže s názvom „Rodinný dom VELUX“. Žiaci stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo z celej Slovenskej republiky majú možnosť presvedčiť odbornú porotu o svojej kreativite a projekčných zručnostiach. Vyhlasovateľ súťaže si pripravil pre zúčastnené školy zaujímavé novinky. 

061_MM_140625_Velux-RodinnyDom__H0C3505_web_upravené.jpg

Cieľom súťaže Rodinný dom VELUX je aktívna podpora kreatívneho myslenia a vzdelávania budúcich architektov a stavbárov. Úlohou žiakov je návrh rodinného domu, v ktorom predstavujú strešné okná hlavný zdroj prísunu denného svetla a čerstvého vzduchu do interiéru. Návrh by mal tiež spĺňať požiadavku na energeticky hospodárne riešenie budovy pri zabezpečení optimálneho vnútorného prostredia pre zdravé a komfortné bývanie.

Podľa podmienok súťaže majú študenti za úlohu správne navrhnúť presvetlenie objektu s použitím výrobkov VELUX. Návrh musí tiež obsahovať vizualizáciu rovnomerného rozloženia hladiny denného osvetlenia. Vizualizáciu možno vytvoriť pomocou jednoduchého výpočtu v programe VELUX Daylight Visualizer, ktorý si možno zdarma stiahnuť na webových stránkach spoločnosti VELUX.
 

Novinky majú za cieľ motivovať
Vyhlasovateľ súťaže sa rozhodol inovovať siedmy ročník viacerými novinkami. „Naším cieľom je motivovať zástupcov škôl, aby aktívne podporovali talent a tvorivú iniciatívu svojich žiakov,“ hovorí Magdaléna Bartková, marketingová manažérka VELUX. Pre všetkých registrovaných účastníkov je začiatkom februára pripravená exkurzia vo výrobnom závode VELUX v Partizánskom. Navyše, stredná škola s najväčším počtom odovzdaných projektov v školskom kole získa sponzorský dar v hodnote 300 eur. Ako poďakovanie za spoluprácu dostanú odmenu, spolu so svojimi žiakmi, aj vedúci víťazných prác. 

Tradične poskytne spoločnosť VELUX podporu aj v procese prípravy súťažných prác. Pedagógom aj žiakom bude v apríli k dispozícii odborný zástupca spoločnosti VELUX na konzultácie rozpracovaných projektov. V prípade požiadavky zo strany školy sa odborný zástupca VELUX zúčastní aj zasadnutia poroty počas školských kôl.


Priebeh súťaže

Z prvého (školského) kola postupujú do celoštátneho prvé tri návrhy z každej prihlásenej strednej odbornej školy, prípadne návrhy ocenené tzv. divokou kartou (maximálne dva). Všetky návrhy vyberá porota zložená zo zástupcov školy.

V druhom (celoštátnom) kole zasadne odborná porota, ktorá vyhodnotí návrhy a určí troch absolútnych víťazov. Okrem hlavnej ceny môže porota udeliť i zvláštne ocenenie.
 

Odborná porota
Odborná porota sa skladá z nezávislých odborníkov a jedného zástupcu spoločnosti VELUX. Účastníci súťaže tak majú jedinečnú možnosť vzájomne si odovzdať a konfrontovať svoje skúsenosti so skúsenými architektmi, ktorí dlhodobo pôsobia v odbore.

Odborná porota bude posudzovať prihlásené projekty podľa celkového architektonického a technického riešenia objektu, technicky správneho výberu a umiestnenia strešných okien a podľa rešpektovania zásad stavebnej fyziky.
 

Výhry v súťaži
1. cena 400 eur + cena pre vedúceho práce
2. cena 250 eur + cena pre vedúceho práce
3. cena 150 eur

Zvláštne ocenenie: v celkovej hodnote 100 eur.

Každý účastník celoštátneho kola získa vecnú cenu v hodnote 40 eur.

Stredná škola s najväčším počtom odovzdaných projektov v školskom kole získa sponzorský dar v hodnote 300 eur.

 

Dôležité termíny
Registrácia účastníkov: od 3. novembra 2014 do 16. januára 2015
Exkurzia pre registrovaných: v termíne od 9. do 13. februára 2015
Odovzdanie súťažných návrhov: do 29. mája 2015
Slávnostné vyhlásenie výsledkov: v týždni od 22. – 26. júna 2015

Registrácia účastníkov je možná prostredníctvom on-line formulára na webových stránkach spoločnosti VELUX www.velux.sk

 

Viac informácií o súťaži nájdete na http://www.velux.sk/odbornici/architekti-a-projektanti/sutaze/rodinny-dom-velux

 

 

 

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.