Aktuality

2014-12-08

Združenie EPS SR: Ako ušetriť počas vykurovacej sezóny?

/Nitra, 8.12.2014/ Vo väčšine slovenských domácností už naplno odštartovala vykurovacia sezóna, ktorá so sebou prináša zvýšenie nákladov na energie. Každý rok sa zimné obdobie prejaví aj na rodinných rozpočtoch. Vhodným riešením preto býva zateplenie domu využitím expandovaného polystyrénu.

Polystyrén je z  hľadiska ceny za jednotku tepelnoizolačného výkonu jedným z najúspornejších izolačných materiálov. „Zatepľovať budovy možno až kým vonkajšie teploty nedosahujú mínusové hodnoty. Vďaka minuloročnej miernej zime prebiehali zatepľovacie práce dokonca aj v priebehu decembra a januára,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR. 
 

Zateplenie zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti na realitnom trhu
Hlavnou výhodou zateplenia je, okrem výrazného zníženia nákladov na energie, tiež zlepšenie vnútorného prostredia a zvýšenie hodnoty stavby na realitnom trhu. Už od januára 2013 platí, že vlastník, ktorý predáva alebo prenajíma nehnuteľnosť je povinný doložiť energetický certifikát stavby. Kupujúci tak získa konkrétnu predstavu o energetickej hospodárnosti budovy. Energetická náročnosť domu alebo bytu môže byť kľúčovým faktorom pri rozhodovaní sa o kúpe alebo prenájme.

V súčasnosti budovy predstavujú 40 % spotreby konečnej energie. Cieľom Európskej únie pritom je, aby do roku 2020 mali všetky nové budovy takmer nulovú potrebu energie, čo znamená, že na ich prevádzku bude potrebné dodávať minimum energie. Preto dnes novú stavbu bez energetického certifikátu nie je možné ani skolaudovať. Majitelia nehnuteľností aj realitné kancelárie sú zároveň povinní uvádzať energetickú triedu v inzerátoch.


Koľko možno zateplením ušetriť?
Úspora zateplením je závislá od druhu zatepľovanej budovy, jej dispozičnom riešení, od obdobia, kedy bola budova postavená a tiež od kvality prevedenia zatepľovacích prác. Vo všeobecnosti možno povedať, že najväčšie úspory pri významnej obnove dosahujú budovy postavené do 80. rokov minulého storočia, kedy sa požiadavky na tepelnú ochranu ešte len začali viditeľne sprísňovať.

Budovy postavené do 80. rokov 20. storočia môžu vďaka zatepleniu ušetriť až 40 % energie na vykurovanie. Podiel úspor rastie vždy s komplexnosťou významnej obnovy, napríklad vrátane výmeny okien. Každá budova si vyžaduje individuálne riešenie zateplenia. Pred realizáciou zateplenia  preto treba posúdiť efektívnosť jednotlivých opatrení a ich prípadné zlúčenie tak, aby konečný výsledok bol optimálny pre vlastníka budovy.
 

Výhody zateplenia využitím expandovaného polystyrénu
Zateplenie počas svojej životnosti dokáže majiteľom domov ušetriť desiatky až stovky eur. A hoci sa povedomie o výhodách zateplenia rok od roku zvyšuje, na základe údajov Združenia pre zatepľovanie budov stále zostáva zatepliť v Slovenskej republike približne 50 % bytových domov a okolo 67 % rodinných domov.

Medzi tepelnoizolačné výrobky, ktoré sa používajú na zatepľovanie, a tým zlepšenie tepelnoizolačných vlastností budov, patrí expandovaný (penový) polystyrén (EPS). Ide o najrozšírenejší komponent, ktorý sa používa vo vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch ETICS. Jeho zabudovaním dochádza k zlepšeniu tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, a tým sa znižuje potreba energie v budove. To priaznivo ovplyvňuje skutočnú spotrebu (tepla) energie na vykurovanie, a tým aj náklady na užívanie budovy, teda ekonomiku budovy.

K ekonomickým výhodám je nutné pripočítať aj tie technické. Okrem zvýšenia tepelnej ochrany budovy a tým zníženia spotreby energie na vykurovanie k nim priraďujeme: zlepšenie tepelnej pohody vo vykurovanom priestore, prispenie k ochrane proti vonkajšiemu hluku a vďaka veľmi nízkej spotrebe tepla umožňuje zateplenie prevádzkovať úspornejšie vyhrievacie systémy a teda i alternatívne zdroje energie.

 

Združenie EPS SR

Združenie vzniklo v roku 2005 s cieľom podporovať rozvoj dopytu po EPS, participovať na tvorbe noriem a legislatívnych opatrení, kontrolovať a zvyšovať kvalitu výrobkov z EPS, poskytovať konzultácie v oblasti spracovania a montáže výrobkov z EPS a podieľať sa na úsporách energie. Združenie EPS SR má 10 členov, plus zástupca Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org). 

Členovia združenia pokrývajú približne 70 % slovenského trhu s expandovaným (penovým) polystyrénom. Členmi združenia sú výrobcovia EPS dosiek a ďalšie spoločnosti a odborníci z oblasti EPS, ktorí pôsobia v Slovenskej republike. Združenie úzko spolupracuje s príbuznými profesijnými organizáciami, školami, výskumnými pracoviskami, štátnymi inštitúciami a s mnohými odborníkmi z rôznych odvetví. Združenie EPS SR je taktiež členom EUMEPS – Európskeho združenia výrobcov EPS. (www.eumeps.org).

 

V prípade otázok kontaktujte:
Katarína Dudáková
Key Communications, s. r. o.)
Mobil: +421 910 967 741, katarina.dudakova@keycommunications.sk

 

 

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.