Aktuality

2014-12-05

CPS: Nový dopytový portál na podlahárske práce

/Nitra, 5. decembra 2014/ Cech podlahárov Slovenska (CPS) spustil nový dopytový portál pre podlahárske práce na www.cechpodlaharov.sk. Široká verejnosť tak môže veľmi jednoducho kontaktovať kvalitného a osvedčeného realizátora podláh vo svojom regióne.

Nová služba Cechu podlahárov Slovenska si kladie za cieľ pomôcť bežnému stavebníkovi vybrať si kvalitnú realizačnú firmu, resp. remeselníka na kompletné kladenie rôznych druhov podlahových krytín. Priamo na webovej stránke www.cechpodlaharov.sk môže dopytovať služby u odborne zdatných spoločností s niekoľkoročnými profesijnými skúsenosťami a viacerými referenciami, ktoré sú členmi CPS. „Ide o užitočnú pomôcku nielen pre investorov, ale aj pre našich členov. Členovia sa tak môžu prostredníctvom dopytového nástroja dostať k novým projektom a investor má záruku, že si vyberie kvalifikovanú firmu na zhotovenie svojej podlahy,“ hovorí Ing. Tibor Pásztor, vrchný cechmajster Cechu podlahárov Slovenska. Investor tak má záruku odbornej spôsobilosti realizátora podláh, ktorý mu tiež spoľahlivo poradí aj s výberom vhodného druhu podlahovej krytiny.
 

Rozširovanie vedomostí členov CPS
Okrem neustáleho zvyšovania podpory členov v oblasti získavania nových zákaziek, sa CPS dlhodobo zameriava na kontinuálne odborné vzdelávanie v oblasti realizácie podláh. „Odborné školenia sú našou silnou stránkou. V porovnaní s podobnými aktivitami dodávateľov materiálov pre podlahárov, máme významnú výhodu objektívnosti. Naše školenia sú zamerané na riešenie problému, nie na konkrétnu značku. Snažíme sa byť neutrálni, ale pritom kritickí, za účelom dosiahnutia objektívnej pomoci podlahárom,“ vysvetľuje T. Pásztor.

V novembri sa v školiacom stredisku CPS konalo odborné školenie na tému vlhkosť podkladu. V úvode zhodnotil vrchný cechmajster Ing. Tibor Pásztor normu STN 74 4505:2013 Podlahy. Spoločné ustanovenia. Navrhovanie a zhotovovanie. Nasledoval príspevok Ing. Jaroslava Laláka o vlhkosti dreva a jeho vplyve na realizáciu podláh. 

V rámci prednášok odznela aj prezentácia Ing. Petra Babniča, technického poradcu Thomsit, v ktorej poukázal na chyby podláh spôsobené vlhkosťou. Nechýbali ani ukážky príkladov podcenenia vlhkosti z podlahárskej praxe. Spestrením celého programu boli praktické ukážky merania vlhkosti v podklade pomocou viacerých prístrojov (CM prístroj, vodivostné a kapacitné merače), ktoré zabezpečila spoločnosť Janser. 


Viac informácií nájdete na www.cechpodlaharov.sk

 

O Cechu podlahárov Slovenska
Cech podlahárov Slovenska je profesijnou organizáciou, ktorej prvoradým cieľom je neustále zlepšovať kvalitu vykonávaných podlahárskych prác. Členstvo v Cechu podlahárov Slovenska, predstavuje pečať odbornosti a kvality. Ak si vyberiete realizačnú firmu z radov členov cechu, môžete počítať s dostatočnou zárukou kvalitnej podlahárskej práce.

Cech aktívne podporuje vzdelávanie všetkých účastníkov procesu realizácie podláh – od projektantov, investorov, až po realizátorov stavby. Aktuálne poznatky o nových trendoch, materiáloch a technológiách prináša nielen odbornej verejnosti. Vďaka osvetovej činnosti, pravidelne aktualizovaným webovým stránkam a prítomnosti na významných veľtrhoch, sprístupňuje bezplatné špecializované odborné poradenstvo aj širokej laickej verejnosti. Špeciálnu pozornosť tiež venuje zabezpečeniu interaktívneho vzdelávania pre nový remeselný dorast na školách. Cech participuje aj na tvorbe legislatívnych opatrení.

 

 

 

 

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.