Aktuality

2015-02-02

Axor H2O story 2015 vyzýva študentov: navrhnite kúpeľňu pre vesmírnu stanicu

/Brno, 2. februára 2015/ Axor H2O story – obľúbená medzinárodná súťaž pre študentov vysokých technických a umeleckých škôl a univerzít v Českej a Slovenskej republike – postavila budúcich profesionálov pred skutočnú výzvu. Témou aktuálneho 4. ročníka je kúpeľňa pre dlhodobý pobyt na vesmírnej stanici. 

Prínos pre profesionálnu kariéru
Študenti môžu svoje súťažné návrhy na tému Bathroom for Space station odovzdávať od 1. 2. do 31. 5. 2015. Autor najlepšej práce, ktorá vzíde z hlasovania odbornej poroty, získa možnosť úspešne naštartovať svoju profesionálnu kariéru. Spoločnosť Hansgrohe zabezpečí predstavenie víťazného súťažného návrhu vo fyzickej podobe počas vyhľadávanej prehliadky dizajnu Designblok 2015 v Prahe. „Designblok je atraktívne podujatie, ktoré priťahuje z roka na rok viac návštevníkov. Sami študenti považujú súťaž Axor H2O story za jedinečnú príležitosť zviditeľniť sa a vstúpiť do sveta profesionálov. Navyše, sa svojou aktívnou účasťou zapájajú priamo do procesu dizajnu a výroby na tej najvyššej profesionálnej úrovni,“ vysvetľuje prínosy výhry Ladislav Grebec, konateľ spoločnosti Hansgrohe. Spolu s prezentáciou na Designbloku 2015 získa víťaz hlasovania odbornej poroty aj týždennú návštevu v nemeckom centre vývoja a výroby značky Axor. 


Víťaz on-line hlasovania
Atraktívna týždenná stáž v značke Axor čaká aj na víťaza, ktorý vzíde z hlasovania verejnosti. Autor návrhu s najvyšším počtom hlasov, ktoré získa počas on-line hlasovania na webovej stránke www.h2ostory.sk, bude mať možnosť vidieť proces tvorby dizajnovej kolekcie Axor.


Téma súťaže
Tohtoročnou úlohou študentov je spracovať tému vody a kúpeľne vo vesmíre: Bathroom for Space station – kúpeľňa pre dlhodobý pobyt na vesmírnej stanici. Ústrednou témou súťažného návrhu by malo byť riešenie konfliktu: kompaktnosť a úspornosť versus faktor potrebnej psychohygieny a relaxu. Študenti by nemali tiež zabúdať aj na vplyv „gravitácie“. Hlavným kritériom posudzovania práce je funkčnosť, kreativita, nevšednosť návrhu, forma prezentácie a jej realizovateľnosť v rámci výstavy Designblok 2015. „Neustále povzbudzujeme mladých autorov, aby sa nebáli zísť z tradičných schém premýšľania. Z návrhov by mala byť cítiť sloboda, uvoľnenosť a príbeh, ktorý vychádza z vnútra autora,“ vyzýva L. Grebec.


Odborná porota
O najlepšom návrhu, ktorý bude fyzicky predstavený verejnosti na prestížnej výstave Designblok 2015 v Prahe, rozhodne odborná porota v júni 2015. Všetky prihlásené návrhy, ktoré splnia súťažné podmienky, budú zverejnené od júna na súťažnej stránke www.h2ostory.sk. Na tejto stránke bude môcť hlasovať o najlepšom návrhu aj široká verejnosť. On-line hlasovanie sa skončí 31. 08. 2015. 


Ako sa zapojiť
Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti vysokých škôl s odborným zameraním na architektúru, stavebníctvo, dizajn a výtvarné umenie. Každý účastník sa musí zaregistrovať vyplnením registračného formulára na webovej stránke www.h2ostory.sk, a to odo dňa vyhlásenia súťaže 1. 2. až do 31. 5. 2015. Študenti musia svoje práce odovzdať najneskôr do 31. 5. 2015 do 16.00 hod. v elektronickej podobe. 

Výsledky súťaže budú oficiálne zverejnené na slávnostnom vyhlásení výsledkov počas výstavy Designblok 2015 v Prahe.

 

Členovia medzinárodnej odbornej poroty:
Jaroslav Wertig (ČR)
Jerry Koza (ČR)
Rudolf Netík (CR)
Kalin Cakov (SR)
Viktor Šabík (SR)

Za vyhlasovateľa:
Manuel Züfle
Matej Šišolák
Ladislav Grebec

 

Viac informácií nájdete na www.h2ostory.sk

Kontakt pre média:
Katarína Dudáková
Key Communications, spol. s r. o.
PR consultant
Michalská 3, 811 01 Bratislava 
tel.: +421 910 967 741
e-mail: katarina.dudakova@keycommunications.sk

 

Popisky k obrázkom:

HANSGROHE_1_upravené2.jpg

Barbora Procházková, víťazka hlasovania odbornej poroty 3. ročníka súťaže Axor H2O story získala možnosť predstaviť svoj projekt širokej verejnosti počas podujatia Designblok 2014 v Prahe a týždennú stáž v nemeckom centre vývoja a výroby nových výrobkov značky Axor.

HANSGROHE_2_upravené2.jpg

Inštalácia víťazného súťažného návrhu SEENEED na Designbloku 2014

HANSGROHE_3_upravené2.jpg

zľava: Mikuláš Zipper (preberal cenu za Patrika Křížka, víťaza online hlasovania), Barbora Procházková, Ladislav Grebec, konateľ Hansgrohe CZ, Jerry Koza a Matej Šišolák, členovia odbornej poroty Axor H2O story 2014.

 

 

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.