Aktuality

2014-07-14

V Cechu podlahárov Slovenska došlo po štyroch rokoch k zmene

 

/Nitra, 14. júla 2014/ Koncom júna sa v Považskom Podhradí rozhodovalo o novom vrchnom cechmajstrovi Cechu podlahárov Slovenska (CPS). Novým vrchným cechmajstrom sa stal Ing. Tibor Pásztor. 

Posledné štyri roky zastával funkciu vrchného cechmajstra Peter Benko. Pod jeho vedením sa podarilo uviesť do života školiace stredisko cechu v Považskom Podhradí, ktoré je určené firmám, živnostníkom i študentom na zdokonaľovanie svojho podlahárskeho remesla. „Podarilo sa nám spraviť viacero krokov správnym smerom pre obhájenie dobrého mena podlahárov, ktorí sú v cechu združení. Pred novým vedením stojí mnoho výziev, verím však, že sa ich podarí zdolať,“ hovorí Peter Benko. 

Tibor_Pasztor_vrchny_cechmajster_CPS_upravené.jpg

Okrem voľby hlavy CPS sa rozhodovalo aj o zložení predstavenstva, revíznej komisie a v neposlednom rade o schválení žiadosti na prijatie nových členov, ktorí prejavujú dlhodobý záujem byť súčasťou Cechu podlahárov Slovenska. „Ako spoločenstvo máme záujem neustále rozširovať naše rady. Každopádne sme sa dohodli, že nových členov budeme schvaľovať na základe ich prezentácie a potenciálu prispieť k budúcemu rozvoju nášho spoločenstva,“ dodal Peter Benko. Ďalej sa pristúpilo k odovzdaniu majstrovských listov novým členom CPS, ktorí splnili požadované kritériá.

Snem pokračoval školením

Po XIV. zasadnutí snemu CPS nasledovalo odborné školenie na tému: požiadavky normy na plošné zaťaženie podláh podľa charakteru miestnosti. Cech podlahárov Slovenska rozhodol zdôrazniť ich význam a špecifiká ich uplatňovania v praxi. „Jednou z úloh cechu, ako odborného garanta podlahárskej činnosti, je získavanie novo vydaných noriem pre našich členov a ich následné zaškolenie v tejto oblasti. Týmto spôsobom sa snažíme garantovať kvalitu práce realizačných firiem a živnostníkov, ktorí sú našimi členmi,“ dodal Benko.

CPS_2_upravené.jpg

Školenie pokračovalo prednáškou Ing. Miroslava Ružičku ohľadom požiadaviek jednotlivých noriem na plošnú záťaž podlahy. Nasledoval príspevok Ing. Jaroslava Laláka o dilatáciách v podlahe pri podlahovom vykurovaní a bez podlahového vykurovania, o vplyve teploty a vlhkosti na rozmerovú stabilitu podlahových poterov.

Vyvrcholením programu bola prezentácia novo zvoleného vrchného cechmajstra – Ing. Tibora Pásztora. Doplnil danú tému prednášky o praktické merania a možnosti zisťovania pevností betónov na stavbe a v laboratóriu, a naznačil niektoré medzery v normách. V rámci prednášok sa otvorila aj téma podlahový polystyrén  (EPS a XPS dosky) – ich vhodnosť na podlahy a označovanie výrobcov. Vyzval však gestorov, aby túto tému doplnili a výpočty a skúsenosti. Ďalej sa dotkol vyrábaných podložiek pod plávajúce podlahy – ich deklarovaných hodnôt na plošné zaťaženie, ktoré sa vymykajú požiadaviek na predtým spomínané plošné zaťaženie podláh. Na nevyjasnené otázky CPS bude hľadať odpovede, aby svojim členom mohol dať kvalifikované odborné stanoviská a odporučenia.

Spestrením celého programu boli diskusie, ktoré nasledovali po jednotlivých prezentáciách. Účastníci veľmi živo rozoberali dané problematiky, delili sa o svoje poznatky a skúsenosti z praxe. 

Viac informácií nájdete na www.cechpodlaharov.sk

 

  

Galéria

 

 

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.