Aktuality

2014-06-30

V Cechu podlahárov Slovenska došlo po štyroch rokoch k zmene

 

/Nitra, 30. júna 2014/ Koncom júna sa v Považskom Podhradí rozhodovalo o novom vrchnom cechmajstrovi Cechu podlahárov Slovenska (CPS). Novým vrchným cechmajstrom sa stal Ing. Tibor Pásztor. 

Posledné štyri roky zastával funkciu vrchného cechmajstra Peter Benko. Pod jeho vedením sa podarilo uviesť do života školiace stredisko cechu v Považskom Podhradí, ktoré je určené firmám, živnostníkom i študentom na zdokonaľovanie svojho podlahárskeho remesla. „Podarilo sa nám spraviť viacero krokov správnym smerom pre obhájenie dobrého mena podlahárov, ktorí sú v cechu združení. Pred novým vedením stojí mnoho výziev, verím však, že sa ich podarí zdolať,“ hovorí Peter Benko. 

Okrem voľby hlavy CPS sa rozhodovalo aj o zložení predstavenstva, revíznej komisie a v neposlednom rade o schválení žiadosti na prijatie nových členov, ktorí prejavujú dlhodobý záujem byť súčasťou Cechu podlahárov Slovenska. „Ako spoločenstvo máme záujem neustále rozširovať naše rady. Každopádne sme sa dohodli, že nových členov budeme schvaľovať na základe ich prezentácie a potenciálu prispieť k budúcemu rozvoju nášho spoločenstva,“ dodal Peter Benko. 

 Voľby pokračovali školením

Po 14. zasadnutí snemu CPS nasledovalo odborné školenie na tému: požiadavky normy na plošné zaťaženie podláh podľa charakteru miestnosti. Cech podlahárov Slovenska rozhodol zdôrazniť ich význam a špecifiká ich uplatňovania v praxi. „Jednou z úloh cechu, ako odborného garanta podlahárskej činnosti, je získavanie novo vydaných noriem pre našich členov a ich následné zaškolenie v tejto oblasti. Týmto spôsobom sa snažíme garantovať kvalitu práce realizačných firiem a živnostníkov, ktorí sú našimi členmi,“ dodal Benko.

Neskôr sa v rámci programu hovorilo aj o dilatáciách v podlahe pri podlahovom vykurovaní a bez podlahového vykurovania, vplyve teploty a vlhkosti na rozmerovú stabilitu podlahových poterov. V rámci prednášok sa otvorila aj téma podlahové EPS dosky – ich vhodnosť a označovanie výrobcov. Vyvrcholením programu bola prezentácia novo zvoleného vrchného cechmajstra, Ing. Tibora Pásztora. Témou jeho prednášky boli podložky pod plávajúce podlahy – ich deklarované plošné zaťaženie. Spestrením celého programu boli diskusie, ktoré nasledovali po jednotlivých prezentáciách. Účastníci veľmi živo rozoberali dané problematiky, delili sa o svoje poznatky a skúsenosti z praxe. 

 

Viac informácií nájdete na www.cechpodlaharov.sk

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.