Aktuality

2014-06-11

Zefektívnenie distribúcie kotlov zo závodu Protherm Production

 

/Skalica, 11. júna 2014/ Zhruba pred rokom spustila firma Protherm Production v Skalici do prevádzky nové logisticko-distribučné centrum. Bola to významná investícia, ktorou sa závodu podarilo skvalitniť logistiku a dosiahnuť konsolidáciu logistických tokov do jednotlivých krajín v regióne s väčšou dostupnosťou produktov a kratším časom dodávky. Priemerne dokáže logistické centrum v rámci Slovenska obslúžiť denne 12 osobných odberov a rozoslať 20 zásielok. Mimo Slovenska fabrika denne vyexpeduje 8 až 10 kamiónov. 

Logistické centrum v Skalici (Protherm Production)_small_upravené.jpg

Logistické centrum v Skalici (Protherm Production)_small_upravené.jpg

„V rámci Slovenskej republiky sa expedícia rozšírila o priame dodávky. V súčasnosti tak distribúcia prebieha tromi spôsobmi, ku ktorým patria priamy rozvoz celovozovými okružnými jazdami, distribúcia paletových a kusových zásielok a osobné odbery kotlov,“ vymenúva distribučné novinky Vladimír Výsmek, manažér logistického centra skupiny Vaillant. Najväčší podiel na expedícii majú závesné nekondenzačné kotly, čo je dané predovšetkým štruktúrou trhov, ktoré závod zásobuje. Krajinou, kam sa vyváža naviac kotlov, je Rusko. Prostredníctvom logistického centra sa však výrobky jednoducho dostanú aj na trhy Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Ukrajiny, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, ale aj do krajín, kde nemá Vaillant Group priame zastúpenie. 

Logistické centrum v Skalici (Protherm Production)_3_small_upravené.jpg

 

Najvýznamnejšia investícia posledných rokov

Vybudovanie logistického centra patrí k najvýraznejším investíciám fabriky Protherm Production za posledné roky. Jej výška sa vyšplhala na 2,3 milióna eur. Od decembra 2013 je logistické centrum plne implementované podľa plánu v plnom rozsahu. Dokáže v maximálnej miere naplniť požiadavky a nároky svojich zákazníkov, ktorí si pochvaľujú najmä promptnosť dodávky kotlov a kvalitu poskytovaných služieb. „Aktuálne sa v logisticko-distribučnom centre pripravujeme na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu. V skladoch sa postupne navyšujú zásoby kotlov podľa očakávaných predajov, aby sme uvoľnili kapacitu výroby pre flexibilné reakcie na neskoršie požiadavky zákazníkov,“ hovorí V. Výsmek. 

 

Rozloha 12 000 m2

Výstavbou logistického centra sa skupine Vaillant podarilo vybudovať most, ktorý efektívne spája jednotlivé trhy Európy. Pôvodný sklad s rozlohou 7 000 štvorcových metrov sa rozšíril o ďalších 5 000 m2. Majiteľom logistického centra je Protherm Production, ktorého tím pracovníkov pracuje na riadení objednávok a zákaziek. Prevádzku skladu a dopravu do destinácií strednej a východnej Európy vykonáva externý provider, firma Fiege, s.r.o. Priestory logisticko-distribučného centra slúžia k skladovaniu výrobkov portfólia skupiny Vaillant a následnej príprave dodávok podľa požiadaviek zákazníkov 

Logistické centrum v Skalici (Protherm Production)_2_small_upravené.jpg

 

O spoločnosti Protherm Production

Protherm Production je členom skupiny Vaillant Group, ktorá je popredným výrobcom kotlov značiek Vaillant, Protherm, Saunier Duval, Bulex, DemirDöküm, Glow Worm a Hermann. V skalickom závode sa vyrábajú kotly pre trhy v 24 krajinách Európy, Ázie aj Afriky. 

East Hub je distribučno-logistickým centrom kotlov skupiny Vaillant pre strednú a východnú Európu s rozlohou 12 000 m2. Prostredníctvom centra sa výrobky skupiny Vaillant dostanú na trhy Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Ukrajiny, Ruska, do krajín bývalej Juhoslávie, ale aj do krajín, kde nemá Vaillant Group priame zastúpenie. 

 

 

Galéria

 

 

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.