Aktuality

2014-06-05

Obnova budov je pre dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy a energie kľúčová

 

/Nitra, 5. 6.2014/ V polovici mája sa konala v Bratislave konferencia Európskeho združenia výrobcov EPS (EUMEPS), na ktorej sa zišli zástupcovia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu z celej Európy, Turecka a Ruska. Hlavnou témou konferencie bol dosah stavieb na životné prostredie, trvalá udržateľnosť stavieb využitím EPS a informácia o uvedení novej značky polystyrénu – Airpop®.

MM_140519_EUMEPS-BA_QR5A9740_upravené.jpg

Riešenie udržateľného rozvoja spočíva predovšetkým v zaistení rýchlejšieho procesu obnovy súčasných budov a v efektívnejšej recyklácii odpadov. Globálne otepľovanie, resp. odbornejšie povedané zmena klímy, je problém, ktorý je skloňovaný v mnohých smeroch. Súčasné štatistiky ukazujú, že posledné roky boli jednými z najteplejších v histórii. Celosvetové úsilie o minimalizáciu dosahu na životné prostredie sa, samozrejme, dotýka tiež oblasti stavebníctva. To bola jedna z hlavných tém konferencie EUMEPS (Európskeho združenia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu), ktorá sa konala v Bratislave koncom mája.

Cieľom EUMEPS je predovšetkým obhajovanie záujmov výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu na európskej úrovni. Okrem iného sa podieľa na koordinácii riadenia EPS priemyslu v oblasti zdravia a bezpečnosti, ochrany životného prostredia, technických štandardov a testovacích metód. „Združenie EPS SR, ktoré je členom EUMEPS už od roku 2006, vzniklo v roku 2005 s cieľom podporovať rozvoj dopytu po EPS, participovať na tvorbe noriem a legislatívnych opatrení, kontrolovať a zvyšovať kvalitu výrobkov z EPS, poskytovať konzultácie v oblasti spracovania a montáže výrobkov z EPS a podieľať sa na úsporách energie v Slovenskej republike,“ hovorí Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR. Členovia združenia pokrývajú približne 70 % slovenského trhu s expandovaným (penovým) polystyrénom. Združenie úzko spolupracuje s príbuznými profesijnými organizáciami, školami, výskumnými pracoviskami, štátnymi inštitúciami a s mnohými odborníkmi z rôznych odvetví. V nemalej miere spolupracuje aj so združením EUMEPS, ktoré práve v Bratislave oslávilo 25. výročie svojho založenia. 

MM_140519_EUMEPS-BA_QR5A9730_upravené.jpg

 

Zvýšenie počtu obnovených budov je nevyhnutné

Budovy v Európskej únii spotrebovávajú podľa odhadov viac ako 40 % celkovo vyprodukovanej energie a na emisiách skleníkových plynov sa podieľajú približne 36 %. Navyše, segment stavebníctva predstavuje v rámci EU dôležitú časť ekonomiky. Na dosiahnutie cieľov EÚ týkajúcich sa klímy a energií do roku 2020 a do roku 2050, je kľúčový predovšetkým zvyšujúci sa počet a úroveň významnej obnovy u existujúcej zástavby. Technické systémy potrebné k riešeniu energetickej hospodárnosti už existujú a dajú sa zrealizovať tak ako na už postavených, tak i na  nových budovách. Potenciál zatepľovania je stále veľký. Na základe údajov Združenia pre zatepľovanie budov, v Slovenskej republike zostáva nezateplených približne 50 % všetkých bytových domov a okolo 67 % rodinných domov.

Airpop® - celoeurópska jednotná značka pre expandovaný polystyrén

V rámci konferencie EUMEPS sa detailnejšie diskutovalo o oficiálnom predstavení novej celoeurópskej jednotnej značky pre expandovaný polystyrén – airpop®. Uvedenie tejto novej značky sa udialo počas výstavy Interpack 2014, ktorá sa uskutočnila v máji v Düsseldorfe a bolo spoločnou aktivitou nemeckého IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. a EUMEPS Power parts. Uvedená kampaň bola iniciovaná EUMEPS – sekciou Power parts, spracovateľmi EPS, resp. Združeniami EPS jednotlivých krajín EÚ a európskymi výrobcami EPS materiálov. Kreatívny koncept kampane bol vyvinutý komunikačnou agentúrou Ogilvy & Mather, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko.

Dôvodom zavedenia novej značky bolo najmä to, že v Európe má expandovaný (penový) polystyrén veľa názvov: Styropor, polystyrén ,PSE, Piepschuim, Penoplasty, atď. Z tohto dôvodu EPS priemysel hrdo zavádza jednotný európsky názov pre EPS: airpop® - technologicky spracovaný vzduch. Názov airpop® okamžite evokuje v mysli to, z čoho čo je materiál vyrobený – a to z 98 % vzduchu a len z nepatrného zlomku syntetického materiálu, ktorý expanduje do 50 násobku svojho vlastného objemu. Airpop® predstavuje priemysel približne 200 prevažne malých a stredných spracovateľov pre tvarovkové diely v Európe. Tieto spracovávajú asi 300 000 ton základného materiálu do airpop® výliskov, ktorých hlavnými zákazníkmi sú výrobcovia domácich spotrebičov, spoločnosti elektronických technológií a potravinársky priemysel.

Ďalšie informácie, správy , dokumenty, brožúry a odkazy nájdete na www.eumeps.org a www.airpop.com

 

V prípade otázok kontaktujte:

Katarína Dudáková
Key Communications, s. r. o.
Mobil: +421 910 967 741
katarina.dudakova@keycommunications.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.