Aktuality

2013-11-29

Icopal: Zvýšenie kvality striech budov ich zazelenaním


/Štúrovo, 29. novembra 2013/ Súčasná výstavba budov by mala smerovať k splneniu základných nárokov užívateľov na použitie kvalitných materiálov a výrobkov s dlhou životnosťou. Požiadavku kvality však dokážu splniť len zhotovitelia, ktorí majú dostatok teoretických vedomostí podložené skúsenosťami a široké znalosti o najnovších postupoch výstavby a produktových novinkách na trhu. Zdrojom aktuálnych poznatkov o strechách a strešných konštrukciách, ktoré prispievajú k zvýšeniu ich kvality, bol aj 20. ročník medzinárodného Bratislavského sympózia Strechy 2013. Spoločnosť Icopal na ňom predstavila nový komplexný systém zelených striech.


„Na sympóziu sme prezentovali prednosti a inovačný charakter systému Zelená strecha Icopal a predstavili sme aj niekoľko zaujímavých realizácií vegetačných striech v Poľsku. V tejto krajine máme s daným systémom už bohaté skúsenosti, na ktoré by sme radi nadviazali aj na Slovensku,“ podotkol Ing. Rastislav Šmehyl, obchodný riaditeľ Icopal a.s. Práve dlhoročná prax s realizáciou vegetačných striech v zahraničí umožňuje firme poskytnúť na hydroizoláciu v danom systéme dokonca predĺženú záruku, a to v trvaní 20 až 40 rokov. Podmienkou je registrácia zákazníka na stránke www.zaruky.icopal.sk do 45 dní od dátumu zakúpenia systému.


Kompletná zelená strecha od jediného dodávateľa

Inovačný charakter systému Zelená strecha Icopal spočíva v dodávke a montáži všetkých prvkov, vrátane rastlinnej vrstvy. Hmotnosť celého systému je len 55 kg/m2, vďaka čomu nedochádza k nadmernému zaťaženiu strešnej konštrukcie. Montáž je veľmi rýchla a jednoduchá, pričom strecha je schopná plniť svoju funkciu ihneď po ukončení inštalácie. „Dodávame kompletné extenzívne ploché, ale aj šikmé zelené strechy s rastlinami so značnou regeneračnou schopnosťou. Extenzívne zelené strechy systému Icopal sa dajú realizovať za veľmi prijateľnú cenu a vyžadujú si len minimálnu údržbu. Táto zeleň sa totiž dokáže udržať a rozvíjať sama a má schopnosť prispôsobiť sa daným podmienkam,“ vymenúva prednosti R. Šmehyl. Vegetačné strechy prispievajú k zdravej klíme, podporujú kvalitu ovzdušia produkciou kyslíka, regulujú teplotu a vlhkosť vzduchu a podieľajú sa na zvyšovaní úspor energie, pretože môžu znížiť prestup tepla z vnútorného prostredia. Vegetácia tiež eliminuje nepriaznivý vplyv dopadajúceho UV žiarenia na izoláciu strechy, čím možno strešnej konštrukcii predĺžiť jej životnosť.


Z čoho systém pozostáva

Základným prvkom kompletnej vegetačnej strechy od jediného dodávateľa, ktorá sa môže realizovať ako strecha s parozábranou alebo obráteným poradím vrstiev, je hydroizolácia s funkciou ochrany proti prerastaniu koreňov. Tá sa v systéme extenzívnej zelenej strechy Icopal zhotovuje zakaždým ako dvojvrstvový systém. Prvú vrstvu tvorí podkladový asfaltovaný pás modifikovaný SBS, ako vrchná vrstva sa používajú nataviteľné modifikované pásy s úpravou spodného povrchu hrebeňovým profilom Speed Profile. Ďalšou vrstvou, ktorá je nevyhnutná v skladbe plochých zelených striech, je drenáž ICODREN 10 Speed Drainage®SBS. Jej úlohou je zabezpečiť odtok prebytočnej vody. Kompletnú vegetačnú strechu od jediného dodávateľa dopĺňa retenčno-mikrodrenážna vrstva Icomat 140. Pri plochých vegetačných strechách treba použiť 7 vrstiev tejto geotextílie, pri šikmých strechách až 10 vrstiev. Jedinečná konštrukcia vrstvy zabezpečí až trojnásobne dlhší čas vysychania, vďaka čomu budú mať rastliny dostatok vlahy počas dlhšieho obdobia. Systém extenzívnej zelenej strechy Icopal uzatvára vegetačná rohož odolná proti šíreniu buriny.


Zaujímavé prednášky o kvalite striech

Jubilejný ročník medzinárodného sympózia organizovala už tradične Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Cech strechárov Slovenska. Stretla sa na ňom široká domáca a zahraničná strechárska komunita, ktorá na ňom diskutovala o komplexnom zabezpečení kvality striech budov. Program bratislavského sympózia zahŕňal zaujímavé prednášky o nových poznatkoch pre zaistenie kvality plochých striech, požiadavkách na návrh a realizáciu ich odvodnenia či novinkách v kotvení striech. Diskutovalo sa aj o svetlovodoch či vplyve detailov na kvalitu striech. „Sympózium bolo vhodnou príležitosťou na stretnutie odborníkov z oblasti strechárstva a vzájomnú výmenu poznatkov či skúseností. Bohatá účasť svedčí o vysokom záujme architektov, projektantov, výrobcov komponentov, investorov a ostatnej odbornej verejnosti o kvalitu striech a aktuálne novinky v danej oblasti,“ uzatvára R. Šmehyl.O spoločnosti Icopal a. s.

Spoločnosť Icopal, a. s., nadviazala na úspechy štúrovského výrobného závodu JCP Izolácie, a. s. Ten bol známy aj za hranicami Slovenska vďaka vyše tridsaťročnej tradícii vo výrobe a obchode s asfaltovými hydroizolačnými a strešnými materiálmi. V júli roku 2000 sa výrobná prevádzka v Štúrove stala súčasťou skupiny Icopal, ktorá je lídrom vo výrobe hydroizolácií v Európe i vo svete s vyše 160 ročnou minulosťou. Má výrobné závody v Európe a Severnej Amerike, ktoré dodávajú kompletný sortiment výrobkov pre ploché i šikmé strechy, strešné záhrady a spodné stavby. Skupina Icopal sa rozrástla a akvizíciou získala spoločnosť Vedag. Koncern Icopal v súčasnosti zastrešuje obe značky.

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.