Aktuality

2013-11-07

Študentská súťaž Rodinný dom VELUX-vstupenka medzi profesionálov


/Bratislava, 7. novembra 2013/ Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., vyhlasuje už šiesty ročník obľúbenej súťaže s názvom „Rodinný dom VELUX“. Žiaci stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo z celej Slovenskej republiky majú možnosť presvedčiť odbornú porotu o svojej kreativite a projekčných zručnostiach.

VELUX_27062013 008_upravené.jpg


Cieľom súťaže Rodinný dom VELUX je aktívna podpora kreatívneho myslenia a vzdelávania budúcich architektov a stavbárov. Úlohou žiakov je návrh rodinného domu, v ktorom predstavujú strešné okná hlavný zdroj prísunu denného svetla a čerstvého vzduchu do interiéru. Návrh by mal tiež spĺňať požiadavku na energeticky hospodárne riešenie budovy pri zabezpečení optimálneho vnútorného prostredia pre zdravé a komfortné bývanie.


Podľa podmienok súťaže majú študenti za úlohu správne navrhnúť presvetlenie objektu s použitím výrobkov VELUX. Návrh musí tiež obsahovať vizualizáciu rovnomerného rozloženia hladiny denného osvetlenia. Vizualizáciu možno vytvoriť pomocou jednoduchého výpočtu v programe VELUX Daylight Visualizer, ktorý si možno zdarma stiahnuť na webových stránkach spoločnosti VELUX.

 

Dvojkolová súťaž

Z prvého (školského) kola postupujú do celoštátneho prvé tri návrhy z každej prihlásenej strednej odbornej školy, prípadne návrhy ocenené tzv. divokou kartou. Všetky návrhy vyberá porota zložená zo zástupcov školy.V druhom (celoštátnom) kole zasadne odborná porota, ktorá vyhodnotí návrhy a určí troch absolútnych víťazov. Okrem hlavnej ceny môže porota udeliť i zvláštne ocenenie.

 

Odborná porota

Odborná porota sa skladá z nezávislých odborníkov a jedného zástupcu spoločnosti VELUX. Účastníci súťaže tak majú jedinečnú možnosť vzájomne si odovzdať a konfrontovať svoje skúsenosti so skúsenými architektmi, ktorí dlhodobo pôsobia v odbore. Odborná porota bude posudzovať prihlásené projekty podľa celkového architektonického a technického riešenia objektu, technicky správneho výberu a umiestnenia strešných okien a podľa rešpektovania zásad stavebnej fyziky.

 

Termíny súťaže

Registrácia účastníkov: od 7. novembra 2013 do 31. januára 2014
Odovzdanie súťažných návrhov: do 30. mája 2014
Slávnostné vyhlásenie výsledkov: v týždni od 23. – 27. júna 2014


Registrácia účastníkov je možná prostredníctvom on-line formulára na webových stránkach spoločnosti VELUX www.velux.sk


Výhry v súťaži

1.    cena 400 eur
2.    cena 250 eur
3.    cena 150 eur
Zvláštne ocenenie: v celkovej hodnote 100 eur
Každý účastník celoštátneho kola získa vecnú cenu v hodnote 40 eur.

VELUX_27062013 156_upravené.jpgViac informácií o súťaži nájdete na http://www.velux.sk/odbornici/architekti-a-projektanti/sutaze/rodinny-dom-velux
 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.