Aktuality

2013-09-16

Protherm production: Nezamestnanosť v Skalickom okrese sa drží pod hranicou 9%

 

/Skalica, 16. septembra 2013/ - V druhom štvrťroku 2013 dosiahla nezamestnanosť na Slovensku úroveň 14 %. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR. Najviac nezamestnaných eviduje úrad v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Naopak, v Bratislave a jej blízkom okolí je počet ľudí bez práce stále najnižší. K regiónom s pomerne nízkou nezamestnanosťou patrí aj okres Skalica. Jedným z dôvodov sú silní zamestnávatelia, ktorí v danom regióne pôsobia.

Montáž kotlov v závode Protherm Production_upravené.jpg

Hospodárska kríza sa podpísala na znížení počtu voľných pracovných miest aj v skalickom okrese. Napriek tomu sa miera nezamestnanosti v danom regióne drží dlhodobo pod slovenským priemerom. Na konci júla 2013 dosiahla úroveň 8,94 %. Významní podiel na tom majú predovšetkým zamestnávatelia, ktorí v skalickom okrese sídlia. Patria medzi nich INA Skalica, Grafobal Skalica, holíčsky Eissmann, ale aj strojársky závod na výrobu kotlov, Protherm Production. „Vo fabrike zamestnávame 450 zamestnancov. Pred vykurovacou sezónou navyše každoročne posilňujeme tím o ďalších 70 sezónnych pracovníkov“, hovorí Ing. Peter Kuba, riaditeľ Protherm Production. 

 

Nielen pre ľudí z regiónu

U najvýznamnejších zamestnávateľov skalického okresu pracujú prevažne ľudia z regiónu a jeho blízkeho okolia. Dvere sem však majú otvorené muži aj ženy z celého Slovenska. Ani v Protherm Production nerobia rozdiely. „Výrobný závod a montáž kotlov v ľuďoch evokuje namáhavú prácu určenú výlučne pre mužov. Vďaka inovatívnym technológiám je však výroba kotlov veľmi jednoduchá. Tento typ práce je preto vhodný pre obe pohlavia,“ konštatuje P. Kuba. Zo súčasného počtu 450 zamestnancov je v Protherm Production 250 výrobných pracovníkov. Ostatok tvoria ľudia vo vývoji, v administratíve a distribučnom sklade. Z celkového množstva zamestnancov je v závode 60% mužov a 40% žien.

 

Fabrika s vlastným vývojom

V skalickom závode na výrobu kotlov je príležitosť aj pre kvalifikovanú pracovnú silu. Súčasťou fabriky je totiž jedno z najmodernejších vývojových centier v Európe, v ktorom sa vývojoví pracovníci podieľajú na inováciách súčasných kotlov a zavádzaní nových výkonnejších modulov. Vývoj kotlov sa v Protherm Production zameriava na potreby východných trhov, jednoduchšie a robustnejšie vykurovacie zariadenia, so špecializáciou na nekondenzačné kotly. V súčasnosti tu pracuje 40 zručných vývojových technikov, o kvalifikovaných odborníkov je však vo firme neustále záujem. Pracovná pozícia vývojára umožňuje využiť tvorivé nápady, technické zručnosti, ale aj organizačné schopnosti. „Zamestnanie v našej firme si ľudia vážia pre možnosť odborného rastu, ďalšieho vzdelávania sa, výhody a bonusy, ktorými ich motivujeme k výkonu a kvalite, ale aj pre stabilné postavenie spoločnosti, ktorá je súčasťou silného nadnárodného koncernu,“ zdôrazňuje Peter Kuba. 

 

Existuje ešte potenciál pre rozširovanie výroby 

Za minulý rok sa tržby v skalickom závode zvýšili o 42 %. Ak by výstavba nových domov či bytov v dôsledku hospodárskej krízy nestagnovala, rast firmy by bol pravdepodobne ešte výraznejší. „Vďaka našej výbornej polohe s dostupnosťou trhov na východ aj západ Európy sme hospodársku krízu pocítili len mierne. Napriek tomu, že mnohí výrobcovia kotlov pod vplyvom rastúcich cien vstupných materiálov zvýšili ceny svojich výrobkov, nám sa zatiaľ darí nárast cien materiálov kompenzovať tak, aby náklady na výrobu kotlov nerástli. Je to najmä vďaka neustálym aktivitám v hľadaní optimalizácií výrobných procesov a tiež zmien v konštrukcii kotlov, ktoré tejto optimalizácii napomáhajú. Samozrejme, s dôrazom na udržanie kvality produktov,“ uzatvára P. Kuba. Ročne sa vo fabrike v Skalici vyrobí okolo 350 000 kotlov. V prípade, že by trhy v strednej a východnej Európe rástli, je potenciál, že by sa výroba v závode mohla ešte rozširovať. 

 

Galéria

 

 

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.