Aktuality

2011-03-29

Profil Eforte získal ocenenie v súťaži Stavebný výrobok – technológia roku 2010

/Brno 29. marca 2011/ Spoločnosť Deceuninck, dodávateľ okenných profilov tvoriacich kvalitný základ plastových okien, získala za svoj šesťkomorový okenný profil Inoutic Eforte, striebornú medailu v 3. ročníku súťaže Stavebný výrobok – technológia roku 2010, ktorú každoročne vyhlasuje Nadácia pre rozvoj architektúry a staviteľstva (ABF). Inoutic Eforte už teraz spĺňa energetický štandard pre pasívne domy i náročné požiadavky pripravovanej smernice EPBD II.

„Strieborná medaila pre okenný profil Inoutic Eforte nás veľmi teší. Je ocenením kvalitnej práce odvedenej na vývoji tohto systému, ktorý ako jeden z mála profilov na trhu spĺňa veľmi náročné požiadavky európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD II), ktorá nadobudla platnosť v polovici roka 2010. Toto opatrenie zásadne zmení podmienky výstavby aj na Slovensku, keďže všetky novovybudované stavby budú už čoskoro musieť spĺňať výrazne prísnejšie kritériá na energetické úspory,“ hovorí Radek Slabák, generálny riaditeľ spoločnosti Deceuninck.

Unikátny okenný profil Inoutic Eforte získal striebornú medailu za jednoduché a flexibilné riešenie pre nízkoenergetické a pasívne domy, novostavby, renovácie, priemyselné objekty aj rodinné domy.

Súťaž už tretí rok vyhlasuje Česká stavebná akadémia a to pod záštitou Ministerstva pre miestny rozvoj, Ministerstva dopravy, Ministerstva priemyslu a obchodu a Ministerstva životného prostredia Českej republiky. Poslaním súťaže je zvyšovanie technickej a užívateľskej kvality výsledkov staviteľského umenia šírením vedomostí o kvalite a spôsobe využitia vynikajúcich výrobkov a technológií a propagácia novozavedených inovácií a vynálezov.

Inoutic Eforte

Plastový okenný profil Inoutic Eforte od spoločnosti Deceuninck sa vyznačuje výbornými tepelno-technickými parametrami a spĺňa najnáročnejšie požiadavky, ktoré sa kladú na okná v nízkoenergetickom aj pasívnom štandarde. Pri použití bežnej oceľovej výstuže, pri stavebnej hĺbke 84 mm a bez prídavných izolačných prvkov dosahuje profil výborný koeficient tepelnej priestupnosti rámom U(f), a to iba 0,95 W/m² . K. Okná spoľahlivo dosahujú parametre pasívnych domov pri použití presklenia s tepelnou priestupnosťou U(g) = 0,6 W/m² . K. Pomocou špeciálnych skiel možno dosiahnuť dokonca hodnoty tepelné priestupnosti celým rámom U(w) = 0,66 W/m² . K, ktorá sa pohybuje výrazne pod hodnotami požiadaviek kladených na pasívne domy.

Výrobe nového okenného profilu Inoutic Eforte predchádzal dlhoročný výskum a vývoj. Cieľom bolo vyvinúť profil, ktorý prináša maximálnu energetickú úsporu. Cieľom bolo tiež dosiahnuť splnenie tých najnáročnejších požiadaviek vyplývajúcich z pripravovanej smernice EPBD II v oblasti tepelno-technických parametrov, ktoré sa kladú na okná, respektíve na domy v pasívnom štandarde. Nová európska smernica EPBD II reflektuje záväzok Európskej únie znížiť do roku 2020 celkové emisie skleníkových plynov o 20 %, znížiť spotrebu energie v krajinách EÚ o 20 % a dosiahnuť pri celkovej spotrebe energie 20 % podiel z obnoviteľných zdrojov.

Ďalšie informácie nájdete na www.okno-centrum.sk

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.