Agentúra

Ambíciou spoločnosti Key Communications je kreovať nové riešenia a tvorivé nápady, ktoré prinesú jedinečný komunikačný efekt. V centre našej pozornosti stojí klient a jeho špecifické požiadavky na externú aj internú komunikáciu. K našim najsilnejším stránkam patria kvalitné vzťahy nielen s médiami a predstaviteľmi jednotlivých slovenských médií, ale aj nadštandardné vzťahy s profesionálmi z oblasti stavebníctva.

Spolupracujeme so stabilným tímom externých spolupracovníkov, ktorý dotvára profesionálne zázemie agentúry ako dodávateľa a realizátora komplexných komunikačných stratégií.

Spolupracujeme s klientmi so slovenským, ako aj zahraničným pôsobením.

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.